Produkter för personbilar / Van / 4x4

Justering av hjulens åtdragningsmoment

Justering av hjulens åtdragningsmoment

Allt om justering av hjulens åtdragningsmoment

Snabba fakta: Därför behöver hjulmuttrarna efterdras

  • 50 km efter ett däckbyte efterdrar däckverkstaden hjulmuttrarna på din bil gratis.
  • Med tiden utsätts hjulmuttrar för vardagliga påfrestningar och krafter.
  • Påfrestningarna kan ibland göra att hjulmuttrarna antingen lossar eller spänns.
  • Om hjulmuttrarna lossar för mycket finns det en liten risk att hjulet skulle kunna lossna vid körningen.

Varje gång som du låter montera nya däck och hjul på din bil – om du t.ex. har fattat det kloka beslutet och bytt från sommardäck till vinterdäck – är det av avgörande betydelse att slagmuttrarnas åtdragningsmoment justeras efter de första 50 kilometerna.

Varför bör en ansvarsfull förare göra detta? Poängen är trafiksäkerheten. Det är slagmuttrarna som håller hjulet säkert fäst vid navet, vilket innebär att de är en viktig komponent på fordonet. Slagmuttrarna fungerar dock inte på avsett vis om inte rätt åtdragningsmoment används.

Kontrollera om det finns lösa slagmuttrar

Åtdragningsmoment är den måttenhet som används för den vridkraft som appliceras på en slagmutter. Mekaniker säkerställer att varje slagmutter har dragits åt enligt tillverkarens specifikationer när ett hjul monteras för första gången. Det behövs dock en andra, uppföljande kontroll.

Detta eftersom slagmuttrarna efter en viss tid utsätts för de påfrestningar och krafter som är normala för en bil som används dagligen. Dessa omfattar fordonets vikt, rotationseffekterna som uppstår vid körning, cykler med uppvärmning och avkylning samt stötar på grund av gupp i vägbanan. Sådana påfrestningar kan orsaka en smärre förändring av slagmuttrarnas position som kan leda till att de sitter hårdare eller lösare.

Förekomst av smuts, sand, rost eller grus mellan kontaktytorna, som exempelvis gängorna eller mellan en mutter och ett hjul, kan även ge upphov till ”falska åtdragningsmoment” vid den första monteringen, där kraften används för att övervinna friktion men inte innebär låskraft.

Av dessa skäl erbjuder många verkstäder och däckåterförsäljare förare att komma tillbaka följande dag för att få hjulens åtdragningsmoment justerat. Det är en snabb procedur som vanligtvis erbjuds kostnadsfritt och omfattar besiktning av alla slagmuttrar på hjulet för att kontrollera om de sitter för hårt eller för löst.

Om slagmuttrarna sitter för hårt kan de ge upphov till allvarliga problem som förvridning av fästgängorna och tänjning av hjulbultarna. Det kan även göra att bromstrummorna, rotorerna eller naven blir skeva. Med lösa muttrar finns det å andra sidan en liten risk för att hjulet lossnar under körning. Att detta skulle ske är högst osannolikt – men om det händer äventyras din och övriga trafikanters säkerhet.

När ska slagmuttrarnas åtdragningsmoment justeras?

När nya hjul eller bythjul monteras för första gången måste den ansvariga personen dra åt slagmuttrarna med det moment som rekommenderas av fordonstillverkaren. Denna information finns i ägarhandboken och fordonsdokumentationen.

När cirka 50 kilometer har körts på de nya däcken ska slagmuttrarna kontrolleras och vid behov justeras till samma värden som förut.

Alla bilar har dock inte samma momentkrav. Olika fordonsmodeller kräver olika moment för korrekt åtdragning av slagmuttrarna och för att undvika skador.

Rätt ordningsföljd för slagmuttrarnas åtdragningsmoment

För att lossa eller dra åt slagmuttrar på rätt sätt krävs ett specialverktyg som kallas momentnyckel.

Mekanikern ställer inledningsvis in momentnyckeln på halva det erforderliga åtdragningsmomentet och drar åt varje slagmutter med detta. Sedan justeras momentnyckelns inställning så att alla slagmuttrar dras åt med rätt moment.

Slagmuttrarna på ett hjul dras åt i en specifik ordningsföljd för att åstadkomma rätt åtdragningsmoment. Rätt ordningsföljd för hjul med fem eller tio slagmuttrar är ett stjärnmönster. Ett hjul med endast fyra slagmuttrar ska å sin sida dras åt i ett korsvis mönster.

Hitta återförsäljare

Förvara däck

Förvara däck

Ska däck ställas, staplas eller hängas?

Läs mer här

Kontrollera däckens mönsterdjup

Mätning av mönsterdjup

Därför bör du kontrollera mönsterdjupet regelbundet.

Läs mer här

Balansera däcken

Balansera däcken

Eliminera vibrationer och undvika slitage i förtid.

Läs mer här