Produkter för transport

New content item

Förbered din fordonspark för framtiden.

Ungern: Tüke Busz

hungary_tukebusz_tavi_tamas_04_web

Med 200 bussar och 500 anställda ser Tüke Busz Zrt. till att kollektivtrafiken i staden Pécs är säker och håller tidtabellen. Driftchefen Tavi Tamás berättar att deras bussar kör 8,5 miljoner kilometer per år, vilket innebär att däcken verkligen måste vara tillförlitliga och säkra.


Vilken typ av verksamhet bedriver ni? Vilka är era kärnkompetenser? Vad är ni specialiserade på?

Företagets främsta mål är att säkerställa att kollektivtrafiken i staden Pécs fungerar smidigt och håller den tidtabell kommunen har fastställt. Efter Budapest har vi den näst största fordonsparken av alla regionhuvudstäder. Pécs är den enda stora staden där kollektivtrafiken sköts med enbart bussar.


Hur skulle du beskriva nyckeln till framgång för ditt företag?

Pécs har ca 145 000 invånare och var tredje person (ca 35 %) använder kollektivtrafiken. Det är en mycket stor andel jämfört med landet som helhet. Vi vill tillhandahålla tjänster av hög kvalitet till stadens invånare och därför investerar vi ständigt i olika utvecklingsåtgärder. Idag är genomsnittsåldern för vår fordonspark lägre än för tio år sedan, och även här ligger vi mycket bra till jämfört med Ungern som helhet.


Varför var du intresserad av en lösning för däcktrycksövervakning? Vilka fördelar såg ni? Hade ni några tvivel i början?

På min tidigare arbetsplats – jag var regionchef hos en stor ungersk däckdistributör – stötte jag på däckrelaterade problem på daglig basis. Då, precis som nu, såg jag att kontinuerlig kontroll och upprätthållande av däcktryck var ett stort problem. Däcktrycket påverkar många olika aspekter – bland annat körsträcka, livslängd och bränsleförbrukning – och har därför stor inverkan på driftkostnaderna. Naturligtvis hade vi våra tvivel i början, så vi testade två andra system förutom Continental. Vi testade dem samtidigt med olika däck, och efter ett och ett halvt år kunde vi konstatera att ContiPressureCheck™ var det mest användarvänliga systemet.

hungary-quote

Nu när ni använder det, vad tycker du om ContiPressureCheck™? Vilka är de största fördelarna för er?

Våra däck klarar betydligt längre körsträcka, och vi ser även mycket positiva tendenser i fråga om bränsleförbrukning. Inga bussar som utrustats med det här systemet har behövts bärgas eftersom chaufförerna i tid upptäcker att något är fel på däcket, eller att däcktrycket har sjunkit. Med den här lösningen löser vi två problem: dels slipper vi bärgningskostnader och dels minskar kostnaderna för däckbyten.


Hur har ContiPressureCheck™ hjälpt er att stärka företaget?

Vi har infört ett incitamentsprogram i företaget som innebär att alla förare som lyckas minska bränsleförbrukningen får en bonus. Continentals system underlättar väldigt mycket eftersom bränsleförbrukningen blir betydligt lägre om fordonen körs med optimalt däcktryck. Underhållsarbetet blir också lättare eftersom våra medarbetare – de som använder systemet – kan ta bättre hand om bilarna. Våra däck körs längre vilket innebär att livscykelkostnaden minskar. Allt som allt kan vi spara mycket pengar med hjälp av ContiPressureCheck™.


Vilken feedback har du fått från dina kollegor/medarbetare (t.ex. bilansvarig, verkstadschef och förare) som använder ContiPressureCheck™ (beträffande till exempel montering, körning och underhåll)?
Monteringsprocessen är relativt enkel och vi lyckades installera utrustningen utan några som helst problem. ContiPressureCheck™ kommunicerar problemfritt med våra befintliga bildatorer. Med Continentals hjälp har vi skapat ett system där vi kan övervaka däcken på våra bussar utan att vara på plats fysiskt. Systemet är otroligt enkelt att använda samtidigt som det ger oss stora mängder data, och det har inte krävt något underhåll alls under det senaste ett och ett halvt året.

hungary
hungary_tukebusz_tavi_tamas_09_web

Skulle du rekommendera ContiPressureCheck™? Varför eller varför inte?

Jag skulle definitivt rekommendera andra att använda ContiPressureCheck™ eftersom systemens kostnader snabbt betalar sig.


Vad anser du om interaktionen med Continentals medarbetare?
Continental har gett oss, och ger oss fortfarande, fantastisk eftermarknadsservice. Vi för en ständig dialog – de frågar vad vi tycker bör förbättras och hur. Denna dialog har varit en starkt bidragande faktor till våra intentioner kring framtida användning av systemet.


På vilket sätt tillför Continental mervärde till ditt företag eller bidrar till företagets framgång, när det gäller t.ex. däck, regummering och olika tjänster?
Vi vill transportera våra passagerare på ett säkert sätt. Därför använder vi premiumdäck. Majoriteten av våra bussar kör på Continental-däck. Det är också viktigt att vår ägare och företagsledningen ser att vi använder de här däcken på ett ekonomiskt sätt, med avseende på både bränsleförbrukning och körsträcka.