Produkter för transport

New content item

Förbered din fordonspark för framtiden.

Tyskland: Zerhusen Kartonagen

Germany: Zerhusen Kartonagen

Zerhusen Kartonagen GmbH, med bas i tyska Damme, har förlitat sig på smarta lösningar från Continental för sin däckhantering sedan 2014. Företaget började med övervakningssystemet ContiPressureCheck™ och tog sedan (2016) ytterligare ett steg mot intelligent däckövervakning som en av de första testkunderna för ContiConnect™.


Med ContiConnect™ kan företagets vd Roland Zerhusen alltid hålla ett öga på varenda däck i hela fordonsparken.

 

Lösningen består av tre komponenter: däcksensorer som mäter däcktryck och temperatur inuti däcken, en stationär datamottagare som kallas yard reader samt en webbportal. Mätresultaten överförs från däcksensorn till områdesläsaren, som sedan skickar dem till webbportalen, där de analyseras via mobilnätet. Via webbportalen kan fordonschefen enkelt hålla koll på däckens skick. Han/hon får dessutom ett sms eller mejl om däcktrycket inte stämmer och kan därmed vidta nödvändiga åtgärder.

 

Zerhusens vd kan därmed fokusera helt på företagets kärnverksamhet: tillverkning och försäljning av kartongförpackningar. Vid sidan av ekonomi och effektivitet är kunderna hans främsta fokus. ”Företag inom livsmedels-, plast- och möbelindustrin behöver våra wellpappförpackningar för att paketera sina produkter.” Företaget Zerhusen levererar ca 70 fullastade lastbilar varje dag. ”Till våra stora kunder levererar vi två eller tre fulla billaster varje dag.” För att varorna ska kunna lossas hos kunden inom det anvisade tidsfönstret måste leveransen vara punktlig och tillförlitlig.

 

”Sedan vi började använda ContiConnect™ har vi förhindrat många punkteringar” säger entreprenören. ”I synnerhet den intelligenta däckhanteringslösningen har hjälpt oss att komma tillrätta med de stora problemen med skador orsakade av främmande föremål som fastnar i däcken.” Under hela 2017 drabbades vi inte av en enda punktering på grund av metallföremål eller liknande som fastnat i däcket.

germany_banner-zitat-zerhusen
Germany: Zerhusen Kartonagen

En annan fördel är att alla bilar nu alltid har optimalt däcktryck. ”Innan vi började använda ContiConnect™ för våra bilar hade vi ingen systematisk däcktrycksövervakning och däcktryck var inte något vi fokuserade på” minns Zerhusen. Däcken var en av de aspekter som kontrollerades vid de regelbundna kontrollerna i företagets egen bilverkstad. ”Den här lösningen kan inte ersättas med manuella kontroller” säger verkstadschefen Andreas Knüppe. Kontinuerlig övervakning och körning med optimalt däcktryck minskar inte bara risken för punkteringar och haverier, utan även bränsleförbrukningen, uppskattningsvis tre till fyra liter per 10 mil.

 

”Sedan vi började använda ContiConnect™ har frågan om optimalt däcktryck också fått hög prioritet bland förarna” berättar Zerhusen. ”Inte bara för att det medför stora säkerhetsfördelar för både chaufförer och bilar, utan också för att chaufförerna inte längre behöver hantera detta på egen hand.” Schemaläggarna och verkstaden får tillgång till all information och kan därmed snabbt vidta nödvändiga åtgärder. Dessutom använder företaget ContiConnect™ för att förbättra sitt eget anseende. ”Chaufförerna pratar om det, vi berättar för våra kunder om det och vi har skrivit om systemet i vår företagstidning.” ContiConnect™ har med andra ord snabbt blivit en del av företagets dagliga verksamhet och har accepterats och integrerats fullt ut.