Produkter för transport

ContiConnect

ContiConnect™

Digital Tire

ContiConnect. Digital däckövervakning. Närsomhelst. Varsomhelst.

ContiConnect är Continentals digitala däckövervakningsplattform för nyttofordon som nu finns tillgänglig på utvalda marknader världen över. Genom att digitalisera din däckövervakning med ContiConnect kan du öka drifttiden och minska underhållskostnaderna samtidigt som du minimerar bränsleförbrukningen. Däcksensorer monterade på innerlinern överför uppgifter om däcktryck och temperatur till en yard reader och rapporterar status till en webbportal. Du kan också läsa av däcktrycket med handverktyget och ladda upp det manuellt till webbportalen manuellt. Det är praktiskt om fordonet inte återkommer regelbundet till specifika mätstationer eller inte befinner sig inom yard readerns räckvidd. Med ContiConnect får du anpassningsbara statusmeddelanden så att du kan åtgärda eventuella däcktrycksproblem i realtid och undvika kostsamma haverier.

ContiConnect – den effektiva lösningen för fjärrstyrd däckövervakning.

Med ContiConnect kan du fjärrövervaka däcktryck och däcktemperatur i realtid, och vid akuta problem får du ett meddelande från systemet. På så sätt förhindras däckrelaterade haverier och intäkterna ökar eftersom fordonets drifttid förlängs. 

  • Består av olika komponenter, bl.a. sensorer i däcken, en yard reader, en backend-modul samt en webbportal och meddelandetjänster.
  • Övervakar, analyserar och rapporterar däcktryck och däcktemperatur för hela fordonsparker utifrån data från sensorer inne i däcken som samlas in av en yard reader i det aktuella området.
  • Skickar meddelanden om däcktrycket avviker från det fördefinierade värdet.
  • Meddelar en definierad grupp mottagare via e-post eller sms och föreslår avhjälpande åtgärder om det behövs.
  • Gör det möjligt för ledningen att agera proaktivt istället för att lösa problem när de redan har uppstått.
  • Längre drifttid för hela fordonsparken, mindre underhåll och bättre rörlighet och effektivitet överlag.
conticonnect-components-tire-sensor-image

Däcksensorn monteras på däckets innerliner så att den kan samla in data. Sensorn kan antingen eftermonteras eller fabriksmonteras i däcket.

conticonnect-components-yard-reader-station-image

Yard readern är ContiConnects uppkopplingskomponent som tar emot data från alla däcksensorer inom ett område och överför dem till backend-systemet via mobilnätet. Yard readern placeras på platser som fordonen ofta passerar, t.ex. lastbilstvättar, bensinstationer eller andra knytpunkter i området. Stationerna läser av däcksensorernas data och skickar dem till backend-systemet, där de analyseras och tolkas.

Installationsanvisningar för yard readern finns här.

conticonnect-components-handheld-tool-image

Handverktyget behövs vid driftsättning av ContiConnect. Den här komponenten används för att tilldela varje däcksensor till respektive hjulposition på fordonet och ansluter till däcksensorerna via trådlös anslutning. Handverktyget kan också användas för att importera däckdata till webbportalen utan att använda en yard reader.

conticonnect-components-web-portal-image

ContiConnect-portalen är ett gränssnitt där du kontinuerligt kan övervaka däckens skick på alla dina fordon. Webbportalen är ett webbläsarbaserat program som du kommer åt från alla typer av enheter.