Produkter för transport

stage_goods_TT

Continentals Lastbilsdäck

Projektet "Naturgummi från maskros"

15/06/2015
pr_2015_06_10_wissenschaftspreis_uv-onlineData

Projektet "Naturgummi från maskros": Forskare belönade med Joseph von Fraunhofer-priset 2015

  • Prestigefyllt vetenskapligt pris går till två biologer i Münster samt däcktillverkaren Continental för deras gemensamma projekt
  • Naturgummi från maskrosrötter kommer att göra gummiframställning mer hållbar – de första testerna har redan visat sig framgångsrika

Hannover, 10:e juni 2015. Fraunhofer-Institutet för molekylärbiologi och tillämpad ekologi (IME, Münster), Institutet för växtbiologi och bioteknologi vid universitetet i Münster samt Continentals däckdivison i Hannover samarbetar framgångsrikt i ett projekt med namnet ”RUBIN – Industrial Emergence of Natural Rubber from Dandelion” (ungefär: ”Industiell användning av naturgummi från maskros”). De ledande forskarna i projektet har nu blivit belönade med det prestigefulla Joseph von Fraunhofer-priset för sin forskning kring rysk maskros och utvecklandet av prototyper till bildäck som baseras på maskrosgummi. Priset överlämnades igår i Wiesbaden, Tyskland, till Dirk Prüfer och Christian Schultze Gronover (IME respektive Institutet för växtbiologi och bioteknologi vid Münsters universitet) samt Carla Recker (Continental). ”Syftet med detta gemensamma projekt är att utveckla en process för industriell användning av maskrosor som gummikälla. Ur jordbrukssynpunkt ställer maskrosen låga krav, även på norra halvklotet, och kan odlas på marker som inte lämpar sig för matproduktion. Det betyder att man kan föreställa sig gummiproduktion även nära våra däckfabriker till exempel och de kraftigt reducerade transportsträckorna skulle reducera CO2-utsläpp.”. säger Carla Recker som leder Continentals team i utvecklandet av detta lovande material.


”Under vår forskning har vi upptäckt vilka gener som styr respektive motverkar gummiproduktion i växten. Vi kunde använda  kunskapen för att utveckla maskrosor med dubbelt så mycket naturgummi. Vi lyckades också utvinna flera kilo maskrosgummi endast med ett litet pilotsystem. Detta gör att vi ser en möjlighet att i framtiden producera naturgummi i industiell  skala på detta sätt.” sa Prüfer och Schultze Gronover vid prisceremonin. ”Vi känner oss mycket hedrade att detta prestigetyngda pris tilldelats vår gemensamma grupp.” tillade Carla Recker. ”Det kommer att göra däcktillverkning ännu mer miljövänlig utan att vi för den skull behöver kompromissa med våra höga kvalitetskrav eller tappa prestanda.”
Eftersom de första testdäcken redan har provkörts under både sommar- och vinterförhållanden kan vi påstå att projektet har fungerat mycket framgångsrikt hittills. Däck som tillverkats av maskrosgummi uppvisar samma egenskaper som däck tillverkade av traditionellt naturgummi från gummiträdet (Hevea brasiliensis). Continental avser att starta serieproduktion av däck tillverkade av maskrosgummi inom fem till tio år. Mer information om projektet hittar du på www.taraxagum.de

Fraunhofer-priset har delat ut sedan 1978 till forskare som gjort betydelsefulla bidrag till vetenskapen och  vilkas lösningar kan tillämpas inom industrin. År 2015 delades tre priser ut. De två andra priserna gick till Fraunhofer IWS i Dresden och Fraunhofer-institutet för integrerade kretsar, IIS, i Erlangen. Priset instiftades till minne av läkaren och optikern Joseph von Fraunhofer (1787-1824) som framgångsrikt vidareutvecklade forskningsresultat till innovativa produkter.


Kontakt
michael_nehring
Michael Nehring

Media Relations Manager

Region EMEA

Buettnerstrasse 25

30165 Hanover, Germany

+49 511 938-21813