Produkter för transport

Winter Stage Birdview

Möt vintern med tillförsikt.

En orkan härjar hos Continental

Ju närmare maskinen du kommer, desto bättre förstår du hur den har fått sitt namn. När "orkanmaskinen" körs påverkas hela hallen. Den här maskinen från Puchov är både ett monster och ett tekniskt mästerverk. The development of this process marks yet another step in Continental’s pursuit of making tire production more sustainable.

Start