Produkter för transport

New content item

Aggressivt & Extraförstärkt Vinterstyrdäck

Orkanmaskinen: Monster och tekniskt mästerverk

Ju närmare maskinen du kommer, desto bättre förstår du hur den fått sitt namn. När ”orkanmaskinen” körs påverkas hela hallen i den Continental-anläggning i Slovakien där den installerats och hela luften verkar vibrera. ”Orkanmaskinen” från Puchov är både ett monster och ett tekniskt mästerverk. Den vilar på en djup betonggrund och tornar upp sig knappt 15 meter över marken, vilket innebär att den nästan snuddar vid fabrikstaket. När maskinen börjar arbeta känns vibrationerna i hela kroppen. Detta beror på den kraft som rasar i den stora trumman, som utgör själva hjärtat av maskinen.

Image

Människor som inte känner till maskinen kan tycka att den är lite skrämmande. Martin Theusner tycker dock att maskinens oväsen är som ljuv musik för öronen. Kemidoktorn har konstruerat och utvecklat orkanåtervinningsprocessen åt Continental, och för honom finns inget bättre än att se och höra när maskinen körs. Redan 1996 hade Theusner börjat fundera på hur de stora mängderna ovulkaniserat trådavfall skulle kunna återvinnas. På den tiden var han chef för miljöskyddsavdelningen vid Continental Commercial Vehicle Tires. Han kunde inte förstå varför företaget till höga kostnader kastade tusentals ton avfall som samlats vid Continentals anläggningar varje år, något som dessutom belastade miljön vid olika avfallsanläggningar.

Det går inte att undvika avfall vid däcktillverkning. Däremot är det möjligt att ta fram metoder för att återvinna det. Materialet som används är ju trots allt ovulkaniserat. Lastbilsdäck innehåller ståltråd som är inbäddad i gummiblandningen. Eftersom den här gummiblandningen ännu inte har vulkaniserats utgörs avfallet i det här fallet av två typer av värdefulla råmaterial. Dessa måste återanvändas för att spara resurser och minska på avfallskostnaderna – något som är miljövänligt, praktiskt och ekonomiskt.

Innan Theusner hade ingen lyckats separera gummiblandningen från ståltråden i industriell skala för att återvinna båda komponenterna och återföra dem i produktionen. Det är inte någon enkel uppgift. Även om det finns skrotupplag och avfallsanläggningar där till exempel tvättmaskiner demoleras och metallskivor demonterar metalldelarna, försvåras uppgiften av att gummiblandningen är elastisk som modellera.

teaser_66w_image2

Trots detta hade Theusner en idé om hur stålet skulle kunna separeras från det glänsande svarta materialet. Han lät ett företag från Baden-Württemberg i Tyskland specialiserat på att bygga återvinningsanläggningar utveckla en särskild maskin. Maskinen är försedd med en extremt kraftfull motor och har två tjocka övre stålkedjor som snurrar med hög fart. Med flera hundra varv per minut piskar kedjorna ståltrådsavfallet som töms ned i den stora trumman via ett löpande band. När gummiblandningen utsätts för dessa krafter separeras den från ståltråden som partiklar. Theusner var nöjd med resultatet redan vid första försöket: ”Gummiblandningens partiklar blev precis som vi ville ha dem”, säger den långvarige Continental-medarbetaren. ”Dessutom blev ståltråden alldeles ren. Det här var precis det resultat jag hade hoppats på!”

Trots detta tog det lång tid innan ”orkanmaskinen” togs i drift. Våren 2012 stod allt slutligen färdigt. Sedan dess har europeiska Continental-anläggningar levererat sitt ovulkaniserade avfall med ståltrådar till anläggningen i Slovakien.

Det var dock nödvändigt att förbättra maskinens konstruktion ytterligare. Ett sofistikerat system med klaffar och kanaler krävdes för att partiklarna och stålet skulle lämna trumman på olika platser. Under centrifugeringsfasen tillförs talk i trumman för att inte gummipartiklarna ska klumpa sig. Det finns ytterligare några hinder att övervinna innan partiklarna kan röras ned på nytt i en ny gummiblandning. Den isolerade metallen kan dock rullas upp i stora balar med stålull i ett betongfack – värdefullt avfall som kan säljas och levereras till stålindustrin.

teaser_66w_image3

De talkgrå partiklarna ger sig sedan ut på en resa genom fabrikshallen i Puchov. Först separeras de kvarvarande tjockare trådarna med en trummagnet. Eftersom de allra minsta metalldelarna inte får fastna på insidan mot slutet av processen bryts gummiblandningen ned till partiklar i en höggradig separator – i praktiken en mycket kraftig magnet som sorterar bort alla metallrester. Och det slutar inte där. Innan partiklarna skickas tillbaka till det vanliga kretsloppet vid Continental-däckanläggningen, skickar Theusner dem genom en röntgenmaskin. Om det fortfarande finns små stålbitar kvar samlas de aktuella partiklarna upp och matas igenom magnetsystemet på nytt.

I slutänden rinner vad som en dag kommer att bli gummiblandning för ett däck till ett kommersiellt fordon ut över de glänsande kromrullarna, där det bearbetas om och om igen i stora mängder. Det mesta av materialet kommer från tillverkningsprocessen – ”Avfall från tillverkning av lastbilsdäck”, förklarar Theusner. Den svarta massan rullas, skärs till och rullas igen innan den matas i vidare i tunna remsor till nästa rulle via ett rullband. Sedan är det dags för ytterligare rullning, tillskärning och rullning. Därefter passerar gummit ytterligare några stationer innan dukarna, nu av den kvalitet som krävs för däcktillverkning, placeras på pallar.

teaser_66w_image4

Den talkgrå färgen partiklarna har när de lämnar ”orkanmaskinen” är borta. Det återvunna råmaterialet från Martin Theusners återvinningscentral är nu helt återintegrerat i produktionscykeln och redo påbörja ett nytt liv som nya däck!