Produkter för transport

New content item

Aggressivt & Extraförstärkt Vinterstyrdäck

Orkanmaskinen

Orkanmaskinen: Monster och tekniskt mästerverk

Människor som inte känner till orkanmaskinen kan tycka att den är lite skrämmande. Martin Theusner tycker dock att maskinens oväsen är som ljuv musik för öronen. Det finns inget bättre än att se och höra när maskinen körs.

Läs mer här

En orkan härjar hos Continental

Image

Ju närmare maskinen du kommer, desto bättre förstår du hur den har fått sitt namn. När "orkanmaskinen" körs påverkas hela hallen. Den här maskinen från Puchov är både ett monster och ett tekniskt mästerverk.

Läs mer här