Produkter för transport

New content item

Trailerdäcket med A i rullmotstånd.
Och 3PMSF.

Joseph von Fraunhofer-priset 2015 tilldelat för maskrosgummi

Joseph von Fraunhofer Prize 2015 awarded for Dandelion Rubber

I juli 2015 tilldelades de ledande vetenskapsmännen i projektet "RUBIN – Industrial Emergence of Natural Rubber from Dandelion" det prestigefulla Joseph von Fraunhofer-priset för sin forskning om den ryska maskrosen och utvecklingen av bildäckprototyper baserade på maskrosgummi. Projektet är ett samarbete mellan Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology (IME, Münsteravdelningen), Institute for Plant Biology and Biotechnology vid Münsters universitet samt däckdivisionen vid Continental i Hannover.

Priset överlämnades i Wiesbaden, Tyskland, till prof. Dirk Prüfer och dr. Christian Schulze Gronover (IME och Institute of Plant Biology and Biotechnology) samt dr. Carla Recker (Continental).  "Vi är hedrade över att erhålla det här prestigefulla priset för vårt gemensamma projekt", säger dr. Carla Recker. "Det kommer att göra vår däcktillverkning ännu mer miljövänlig, utan att kompromissa med våra höga kvalitetsstandarder eller leda till försämrade prestanda."

Fraunhofer har delat ut årliga priser för vetenskapliga bedrifter sedan 1978. Joseph von Fraunhofer-priserna går till forskare som löser problem kring olika tillämpningar.  Det delas ut till minne av Joseph von Fraunhofer (1787–1824), en optiker och fysiker som använde resultaten av sitt noggranna vetenskapliga arbete för att utveckla innovativa produkter.