Produkter för transport

New content item

Trailerdäcket med A i rullmotstånd.
Och 3PMSF.

Nya horisonter

Alla vill inte bli chefer. Hos Continental kan experter också skapa sig en karriär. Experternas uppgifter vid däckdivisionens forskning och utveckling är att använda den senaste tekniken för att skapa säljbara produkter.

Vissa människor är helt enkelt duktiga på sitt arbete. Så duktiga att ingen kan slå dem på fingrarna inom deras område – och att inga beslut fattas utan att de har tillfrågats om vad de tycker. Att "belöna" dessa experter genom att befordra dem till chefer gör inte deras starka sidor rättvisa. ”Genom expertrollen skapar vi en hög grad av specialisering. Dessutom ordnar vi förutsättningar för dessa människor att utvecklas och förverkliga sin potential och sina expertkunskaper", rapporterar Christian Jäckel, som är chef för HR-utvecklingsteamet för forsknings- och utvecklingsavdelningen vid däckdivisionen i Stöcken.

Expertrollen infördes inom däckutvecklingsteamet vid Continental för ett årtionde sedan. I viss utsträckning gör den experterna likvärdiga med avdelningschefer när det gäller lön och erkännande. Karriärvägen är öppen för erfarna specialister som inte bara har ingående tekniska kunskaper, utan också kan omvandla dessa till säljbara produkter. "Dessa medarbetare behöver en mycket bred horisont och samma färdigheter som en chef", säger Jäckel. "De har förmåga att starta, testa och stötta innovativa projekt inom företaget – långt utanför avdelningsgränserna."

Image

Fritt tänkande krävs

Carla Recker har varit expert redan från början, och är nu ansvarig för materialkemi vid däckdivisionen. Sedan 2007 har Recker, som har en doktorsexamen i kemi, arbetat med att tillverka naturgummi av saven i maskrosrötter. Syftet är att ersätta naturgummit från latex i tropiska gummiträd vid däckproduktionen, vilket minskar inverkan på miljön och sänker kostnaderna för logistiken. Tillsammans med forskare från Fraunhofer Institute och andra projektpartners odlar Recker maskrosor, testar de första maskrosdäcken och kommer inom kort att skapa ett pilotsystem för tillverkning i kommersiell skala. "Fritt tänkande är definitivt välkommet här – så länge det också är praktiskt", säger hon med ett skratt.

Rüdiger Menz vid Continental är också känd för sina goda idéer. Menz, som har en doktorsexamen i maskinteknik, har utvecklat nya metoder för att testa hållbarheten hos däck under de senaste fem åren. Idag är han expert på området och kan simulera specifika onödiga slitage på däck med allt mer sofistikerade testmetoder. "Jag har fantastiskt roligt när jag skapar teoretiska modeller", säger Rüdiger Menz. Den främsta utmaningen är att däcken måste klara verklighetens påfrestningar. I stället för att arbeta i en bubbla försöker experterna skapa användbara resultat för företaget.

Fler anställda än vissa chefer

Givetvis finns det också en del press, erkänner experten Menz: "Jag måste alltid komma på nya idéer och hela tiden vara kreativ." Och när kollegorna kommer till honom med ett problem måste han lyssna: "Det krävs ofta ledarskap, eftersom jag har många personer som sköter markarbetet åt mig."

I princip har Carla Recker och Rüdiger Menz fler anställda än många av cheferna: kollegor från alla avdelningar jobbar med deras projekt. Men eftersom de inte är chefer måste de motivera sina team på annat sätt. "Jag måste vara mer tålmodig och använda hela min övertalningsförmåga", säger Carla Recker. Och de måste ha en hälsosam dos självförtroende, eftersom resultatet av deras arbete senare ofta ska säljas av andra medarbetare. "Jag känner mig uppskattad av kollegor och chefer – och jag är verkligen glad att jag inte behöver hantera HR-ärenden och budgetar." ”Inget annat jobb hade passat mig bättre”, förklarar Recker.

För tillfället finns 19 experter som arbetar med forskning och utveckling i Stöcken. Deras framstående ställning ger dem status i företaget. Rent organisatoriskt befinner de sig på samma nivå som avdelningscheferna, och rapporterar precis som dessa till närmaste högre chef. Dessutom kan de tala jämbördigt med cheferna. "Hierarkier är allmänt sett inte så viktiga för oss. Vi skiljer inte mellan chefer och experter. Det som är viktigt är potential, resultat och lämplighet – både när det gäller karriärmöjligheter och personalutveckling", förklarar chefen för personalutvecklingen, Christian Jäckel. Detta omfattar även utbildning, till exempel i ledarskap: "Lämpliga tekniker är mycket användbara för experter, eftersom de också är ledare. Expertledare."

Expertkarriären hos Continental är en modell för framgång: det finns experter inom hela företaget. Inom däckdivisionen arbetar de inte bara med forskning och utveckling, utan också inom produktion, teknik och IT.