Produkter för transport

New content item

Trailerdäcket med A i rullmotstånd.
Och 3PMSF.

Kopiera … tack!

article_66w_image1

Att kopiera någon annans jobb brukar ofta inte vara uppskattat. Men så tänker inte alla företag: Thierry Wipff, chef för produktionsledningen vid Commercial Vehicle Tires inom Continental, vill att hans team ska samarbeta i stället för att konkurrera.

När Thierry Wipff för första gången presenterade sin idé för anläggningscheferna blev de förvånade: skulle de olika anläggningarna som tillverkade däck till kommersiella fordon sluta konkurrera och i stället börja kopiera varandra? Hans plan var inte bara ny, ingen hade ens hört något liknande tidigare.

Anläggningschefer från hela världen – från Mount Vernon i USA, Petaling Jaya i Malaysia, Modipuram i Indien och Otrokovice i närliggande Tjeckien – träffades vid ett seminarium i Puchov, Slovakien, där Continental driver en anläggning som tillverkar däck till kommersiella fordon. "Många av cheferna hade förväntat sig något helt annat", säger Wipff. Alla ville vara chef för den bästa Continental-anläggningen för däck till kommersiella fordon i enlighet med företagsvärderingen "Passion To Win". Men inte ens detta räckte för produktionschefen: "Vi konkurrerar redan med de andra däcktillverkarna, det är inte våra egna Continental-anläggningar som är konkurrenterna."

"Vad har ni kopierat idag?"

Continental är redan den fjärde största däcktillverkaren i världen, men vill bli nummer tre. "För att lyckas måste vi tillhandahålla den kvalitet som kunden kräver. Detta är endast möjligt om människor delar idéer med varandra på alla nivåer – från tekniska genombrott till produktion och kvalitetshantering", förklarar Thierry Wipff. Utmaningen? Benchmarking – jämförelser av enskilda anläggningar – anses vara godtagbart. Men är det godtagbart att helt enkelt "klippa och klistra" från någon annan? – "Absolut!", tycker Wipff. Tillsammans med kämpaglöd är en ständig vilja att lära sig något nytt – även från andra – en viktig del av "Passion To Win". "Vårt mål är bästa möjliga resultat. Detta hänger framför allt på ett flitigt utbyte mellan våra team världen över", förklarar Wipff. "Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång."


Under sina "promenadsamtal", som den erfarne ingenjören kallar sina regelbundna inspektioner av anläggningarna, frågar han ibland medarbetarna specifikt: "Vad har ni kopierat idag?" "Till en början blev folk verkligen förvånade", säger Wipff. Men nu är de vana vid det och lämnar oftare ett positivt svar. Om en maskin skulle gå sönder någonstans, frågar Wipff: "Har du frågat dina kollegor vid andra anläggningar om de också har råkat ut för det här?" Ofta finns det redan en lösning färdig.

Kämpa mot bunkermentaliteten

"Bunkermentaliteten" är en attityd som finns i vissa organisationer och som uppstår när flera avdelningar eller grupper inte vill dela information eller kunskap med andra personer i samma företag. De flesta medarbetarna i ett företag är oroliga för att bli utbytbara, och därmed överflödiga. Men enligt Thierry Wipff finns det ingen anledning att vara orolig vid Continental: "Vi behöver alla våra anläggningar, eftersom varje anläggning tillverkar en viss sorts däck och betjänar specifika marknader." Dagens moderna företag är som skolor, där betoningen ligger på att lära sig av och tillsammans med varandra. Moderna företag behöver göra likadant mellan avdelningar, länder och till och med anläggningar. Detta är avgörande för att företaget ska kunna ligga ett steg före konkurrenterna och uppnå sina ambitiösa tillväxtmål.

Men innan du kan dela med dig av de bra sakerna, måste du ta reda på vad det är som fungerar och därmed värt att kopiera. "Vi har sammanställt en lista över varje område där en anläggning är framgångsrik", förklarar Wipff. Dessa "framgångsområden" kan vara allt från enastående underhåll som sparar energi på exemplariskt sätt till en särskilt bra strategi för rekrytering av nya medarbetare. "Resultaten är imponerande", rapporterar Wipff nöjt. "Det handlar inte om att alla kopierar från en anläggning. Varje anläggning har varit nyskapande och övervunnit sina egna utmaningar. På så vis kan vi alla lära oss något av varandra." 

Förståelse för främmande kulturer

För att det här utbytet ska fungera mellan olika länder är engelska obligatoriskt inom företaget. Inte ens Wipff talar tyska på jobbet, trots att han har arbetat i Hannover, Tyskland under de senaste fem åren efter att ha tjänstgjort i både Frankrike och Rumänien. Han behöver helt enkelt inte göra det. Det är särskilt viktigt att respektera främmande kulturer, menar Thierry Wipff. Fransmannen som växte upp i Marocko är van vid "kulturkrockar" och lärde sig redan tidigt att hantera dem. En erfarenhet han har stor nytta av idag: "Som internationellt företag arbetar vi på marknader med lokala kulturer som vi inte kan förändra, bara försöka förstå", säger Wippf. "Mångfald innebär att inte ha en lösning som ska passa alla. I stället har varje kultur sina egna särdrag."

För att lyckas är det avgörande att hela teamet samarbetar på ett bra sätt. "Det är som i fotboll", förklarar Wippf. "Det vinnande laget är inte laget med den största stjärnan – det är laget där alla spelare kombinerar sina styrkor för att framgång tillsammans."