Produkter för transport

New content item

Trailerdäcket med A i rullmotstånd.
Och 3PMSF.

Working Life

Vi vill hjälpa våra medarbetare i deras enskilda karriärer.

article_66w_image1

It all comes down to people. Qualified and motivated employees are a decisive factor for our success. 

Läs mer här

Kopiera … tack!

article_66w_image1

Att kopiera någon annans jobb brukar ofta inte vara uppskattat. Men så tänker inte alla företag: Thierry Wipff, chef för produktionsledningen vid Commercial Vehicle Tires inom Continental, vill att hans team ska samarbeta i stället för att konkurrera.

Läs mer här

Nya horisonter

Alla vill inte bli chefer. Hos Continental kan experter också skapa sig en karriär. Experternas uppgifter vid däckdivisionens forskning och utveckling är att använda den senaste tekniken för att skapa säljbara produkter.

Läs mer här

Gör plats för nästa generation

Som praktikanter vid forsknings- och utvecklingsavdelningen inom Continentals däckdivision får nyutexaminerade högskoleelever lära sig jobbet. Men resten är upp till dem själva – helt i enlighet med företagets värderingar "Trust" och "Freedom To Act."

Läs mer här

Welcome to Research & Development

What's it like to work at the Technology Center of Research and Development Tires in Hanover?  

Läs mer här

Vi arbetar på mycket olika marknader.

article_66w_image1

Continental gets as close to the customers as possible. Even if their expectations can cover almost all extremes.

Läs mer här