Produkter för transport

VECTO

Förändringar på väg. Vi är redo, är du?

Fordonstyper

Vilka fordontyper påverkas av den nya CO₂-regleringen och VECTO?

Ursprungligen gällde de nya kraven endast lastbilar med en maximal bruttovikt (GVW) på 16 ton (fordonsgrupper 4, 5, 9, 10) eller mer, producerade från och med januari 2019 och framåt. Från januari 2020 inkluderades även lättare fordon med en total fordonsvikt på 7,5 ton eller mer (fordonsgrupper 1, 2, 3). Från två axlar och uppåt.

 I slutet av 2022 kommer reglerna att granskas och troligen utvidgas till att även innefatta bussar och släpvagnar. Målet är enkelt: Enligt Europaparlamentet ger "Ett sådant stegvis tillvägagångssätt ger en tydlig och tidig signal för industrin att påskynda marknadsintroduktionen av energieffektiv teknik med noll- och lågutsläppsfordon."

 Förordningen omfattar inte specifika fordonskonfigurationer som sopbilar eller konstruktionsfordon. Dessa täcker låg körsträcka och avkastningen i form av lägre CO₂-utsläpp skulle vara minimal.

Bakåt

AxlarAxelkonfiguration ChassikonfigurationMax. vikt [t]Fordonsklass
2019

2

4x2

Skåp & dragbil

> 16t

4, 5

3

6x2

Skåp & dragbil

> 16t

9, 10
202024x2Skåp & dragbil

7.5t ‒ 10t

>10t ‒ 12t

>12t ‒ 13t

1

2

3


   Bakåt