Produkter för transport

Fleet yard

Hur påverkas din verksamhet

Kommer VECTO att vara relevant för dig och din verksamhet?

Kort sagt: Ditt företag kommer att dra nytta av den ökade transparensen och den lägre förbrukningen.

 De nya bestämmelserna syftar till att minska koldioxidutsläppen. För att uppnå detta måste lastbiltillverkarna investera i utveckling av teknik som gör deras fordon mer bränsleeffektiva, eftersom bränsleförbrukningen är direkt kopplad till utsläpp. Att standardisera hur CO₂-utsläpp från tunga fordon mäts genom VECTO bör ha stora fördelar för din flotta. Det viktigaste av allt är att det kan bidra till att sänka driftskostnaderna och kommer att leda till att din flotta använder mindre bränsle och avger mindre CO₂. Samtidigt kommer VECTO att ge större transparens när det gäller att jämföra olika fordonskonfigurationer när du ska införskaffa nya fordon.

 Medan de nuvarande reglerna riktar sig till lastbiltillverkare förväntas ytterligare regler som kommer att påverka din verksamhet inom kort.


Bakåt
CO₂-regleringar, VECTO och förbrukningseffektivitet

Förbättrad bränsleeffektivitet

 Genom att uppmuntra tillverkare att minska utsläppen från sina fordon kommer de nya CO2-kraven (EU-förordningen 2019/1242) och VECTO att resultera i utvecklingen av bränslebesparande teknik. Oavsett om det leder till att fler lastbilar förlitar sig på hybridvarianter eller ytterligare minskningar i däckens rullmotstånd är resultatet detsamma: lägre driftskostnader för din verksamhet.

 Enligt European Automobile Manufacturers 'Association (ACEA), som också säger att bränsle står för 30% av de totala driftskostnaderna: ”Bränsleeffektivitet är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för att utveckla och sälja lastbilar och bussar. Därför säkerställer marknadskrafterna kontinuerliga framsteg inom bränsleekonomi och minskning av koldioxidutsläpp. ”

 De nya målen för koldioxidminskning kommer att lägga ännu större vikt på detta samtidigt som det påverkar köpprocessen. Fram till nu har transportföretag funnit att det kan vara svårt att köpa rätt fordon för sin verksamhet. Det finns ett stort utbud av fordon och inget övergripande riktmärke för att jämföra det ena mot det andra.

Större transparens och kontroll

 En av de viktigaste fördelarna med VECTO är att ge köparen mer insyn och kontroll i köpprocessen. Uppgifterna som matas in i VECTO-simuleringen av alla tillverkare kommer att certifieras med samma processer. Fordonets bränsleförbrukning kommer att säkerhetskopieras med certifierade jämförande data, eftersom VECTO visar resultaten för olika konfigurationer av bränslebesparande utrustning. Detta innebär att köpare får en "kundinformationsfil" från sin återförsäljare till varje nytt fordon. Prestandatalen för referensförbrukning och koldioxidutsläpp gör det möjligt för köparen att jämföra liknande lastbilar hos återförsäljaren.

Eftersom uppgifterna också innehåller information om rullmotstånd för alla däck på fordonen kommer köpare att kunna använda denna information för att specificera sina lastbilar beroende på vilken typ av arbete de ska göra och se vilka däck som är bäst lämpade.

EU-kommissionens förhoppning är att marknaden blir mer självreglerande. Lastbilar som har hög bränsleförbrukning kommer sakteligen att fasas ut. Renare lastbilar kommer att ha större framgång, vilket ger mer innovation från tillverkare när de försöker sälja mer bränsleeffektiva fordon.

Men den verkliga vinnaren kommer att vara oss alla och miljön tack vare de betydligt lägre koldioxidutsläppen.

Bakåt