Produkter för transport

VECTO

Förändringar på väg. Vi är redo, är du?

Transportbranschen står
inför stora utmaningar.

Du håller världen i rörelse.

Och hållbarhet är en viktig del av det.

 
Start


Det är dags att ta action.

För att fortsätta hålla vår värld i rörelse måste vi alla vidta åtgärder och investera i förändringar redan idag. Inte bara för att hålla oss konkurrenskraftiga i framtiden, utan framförallt för att kunna leva på en friskare planet. En av nycklarna till det är att minska bränsleförbrukningen och därmed sänka CO₂-utsläppen. För att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med Parisavtalet har de första reglerna för koldioxidutsläpp för nya tunga fordon (HDV) införts. Dessa kommer att innebära att de genomsnittliga CO₂-utsläppen från nya tunga fordon minskar med 15% fram till 2025 och med 30% till 2030 jämfört med 2019/2020. För att säkerställa att målen uppnås har EU-kommissionen infört ett simuleringsverktyg som kallas VECTO - kort för Vehicle Energy Consumption Calculation Tool. 

ALLT OM CO₂-UTSLÄPPSKRAVEN & VECTO

Vem påverkas av de nya kraven? Hur kommer de nya CO₂-utsläppskraven att effektivisera transporter på vägarna? Vad är VECTO? Hur kommer det att påverka utgifterna för din verksamhet? Och vilka är de främsta bidragarna till bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp? Klicka på länken för att ta reda på det. 

Start
 

Filmen: VECTO(Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) är ett simuleringsverktyg där fordonstillverkaren kan simulera CO2 –utsläppen per unikt fordon baserat på en mängd parametrar. Bland annat utrustning, motor-typ och val av däck. 

VECTO tool and parameters

Läs mer om CO₂-utsläppskraven, VECTO och varför de är så viktiga.

Europas första koldioxidregleringar (CO₂) för tunga fordon (HDV) har ett enkelt mål: att minska CO₂-utsläppen från lastbilar och bussar rejält. För att säkerställa att dessa mål uppnås har EU-kommissionen infört ett obligatoriskt simuleringsverktyg som kallas VECTO - kort för Vehicle Energy Consumption Calculation Tool. Med VECTO kan fordonstillverkare simulera bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp per unikt fordon.

Läs mer
Varför kommer VECTO att vara viktigt för mig?

Hur kommer din verksamhet att påverkas?


De nya bestämmelserna syftar till att minska koldioxidutsläppen. För att uppnå detta måste lastbiltillverkarna investera i utveckling av teknik som gör fordonen bränsleeffektivare, eftersom bränsleförbrukningen är direkt kopplad till koldioxidutsläpp. Detta kommer inte bara att resultera i att din flotta använder mindre bränsle i framtiden; det kommer också att ge större transparens när det gäller individuella fordonskonfigurationer så att du vet vad just ditt fordon kommer ha för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. 

Läs mer
Vehicle configurations VECTO


Vilka fordonskonfigurationer kommer att påverkas?

Regleringarna gäller för ett stort antal lastbilar - från två axlar och uppåt. 70% av de totala CO₂-utsläppen från tunga fordon kommer just från den här typen av fordon. Bestämmelserna granskas och utvidgas kontinuerligt till ytterligare fordonsgrupper som exempelvis trailer och bussar. 

Läs mer
3 main factors impacting on emissions and fuel consumption

Visste du?


Nivån på CO₂-utsläpp är direkt relaterad till bränsleförbrukningen. De tre huvudfaktorerna som påverkar bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen är fordonets motor, fordonets aerodynamik och däckens rullmotstånd.

3 main factors impacting on fuel consumption and CO₂ emissions: tire rolling resistance, engine, aerodynamics

De tre huvudfaktorerna som påverkar bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen är fordonets motor, fordonets aerodynamik och däckens rullmotstånd.