Produkter för transport

New content item

Trailerdäcket med A i rullmotstånd.
Och 3PMSF.

Visual Alignment Indicator™

VAI_teaser

VAI™ - "Visual Alignment Indicator" visar felaktig hjulinställning

Vibrationer i ratten eller glapp i styrningen är klara indikationer på att hjulinställningen måste kontrolleras. Dock kan små fel i hjulinställningen ofta undgå upptäckt. Det kan innebära onödiga kostnader pga. däckslitage och ökad bränsleförbrukning. Det går att undvika med hjälp av VAI™ från Continental. 

Den innovativa teknologin VAI™ från Continental hjälper dig att minimera dina körkostnader. 

Lika enkelt som effektivt – allteftersom däcket slits ändras VAI-indikatorerna på däckskuldrans in- och utsida. Genom att helt enkelt jämföra indikatorerna kan man se om hjulen är rätt inställda eller inte. Om slitaget är ojämnt bör hjulinställningen kontrolleras, och om nödvändigt justeras. Fel hjulinställning påverkar inte bara däckets brukbarhetstid, utan ökar även bränsleförbrukningen. Om de två indikatorerna ser likadana ut betyder det att däcken slits jämnt och att hjulen är rätt inställda. Den nya teknologin VAI finns tillgänglig för alla 22,5" styraxeldäck av Generation 3 Conti EcoPlus HS3 och Conti Hybrid HS3. 

Däckslitage på grund av fel hjulinställning.

Optimal hjulinställning

När hjulen är rätt inställda slits däcket lika mycket på båda sidor.

Toe in

Framdäck som är vinklade inåt slits mer på utsidan än på insidan.

Toe out

Den inre skuldran slits mer än den yttre när framdäcken är vinklade utåt.

Drift

Om axlarna inte är parallella med varandra drar fordonet åt sidan. När man då måste styra mot slits däcken mer på ena sidan.

The function of the VAI™

Start

Fördelarna med VAI™:

Ökad körsträcka
En optimal hjulinställning minskar däckslitaget. Det kan betyda en 10 % längre körsträcka.

Maximering av däckets livscykel
Ett ojämnt slitage kan även skada däckstommen. Begagnatvärdet för däckstommen kan behållas med rätt hjulinställning.

Optimerad bränsleförbrukning
Ett fordon med rätt hjulinställning kan spara upp till 3 % bränsle, och i extrema fall ännu mer.

Lättanvänt varningssystem
Inga verktyg eller förkunskaper behövs för att läsa av och tolka indikatorerna.