Produkter för transport

Winter Stage Birdview

Möt vintern med tillförsikt.

Europeiska bestämmelser för vinterdäck

Vinterdäcksreglerna för bussar och lastbilar 2018

Land VinterdäcksreglerRegler för snökedjorYtterligare information

 

Albanien

 

Inga allmänna vinterdäckregler.

 

Snökedjor för drivaxeln måste finnas i fordonet. Använd dessa enligt trafikskyltar och vägförhållanden.

 

Dubbdäck är förbjudet.

Österrike

Vinterdäck obligatoriskt från 1 november till 15 april. Risk för körförbud och stora böter om du inte följer reglerna (35 euro upp till 5 000 euro). Lastbilar över 3,5 ton ska vara utrustade med M + S-däck på minst en köraxel med minst 6 mm mönsterdjup (bias) och 5 mm (radiell). Vinterdäck är obligatoriskt för bussar (kategorier M2, M3) från 1 november till 15 mars.

Snökedjor måste bäras i fordonet för minst två drivaxeldäck från 1 november till 15 april. Undantag för allmänna bussar gäller. Används på vägar som är täckta med snö och is.

Dubbdäck är förbjudet för fordon över 3,5 ton.

Belgien

Inga allmänna vinterdäckregler. Symmetrisk montering obligatorisk för M + S och vinterdäck.

Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö.

Dubbdäck är förbjudet.

Bosnien-Herzegovina

Från 15 november till 15 april finns det två alternativ som är obligatoriska för fordon med mer än 8 sittplatser och för fordon över 3,5 ton:

Alternativ 1: Däck med vinterprofil på drivaxeln med minst 4 mm mönsterdjup.

Alternativ 2: Däck med standardprofil med minst 4 mm mönsterdjup; vid vinterförhållanden (t ex snöfall, underkylt regn) måste snökedjor monteras på drivaxeln.

Snökedjor måste finnas i fordonet från 15 november till 15 april.

En snöskyffel och en påse sand som väger mellan 25 kg och 50 kg måste bäras i fordonet. Dubbdäck är förbjudet. 

Vitryssland

Inga allmänna vinterdäckregler.

Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö.

Dubbdäck får användas.

Bulgarien

Från 15 november till 1 mars är sommar- eller vinterdäck med minst 4 mm mönsterdjup obligatorisk. 

Snökedjor ska finnas i fordonet från 1 november till 31 mars. Användning är obligatorisk på bergspass när det anges av trafikskyltar.

Dubbdäck är förbjudet. Fordon som inte följer reglerna kan nekas inträde i landet eller få körförbud.

Kroatien

Vinterdäck är obligatorisk från 15 november till 15 april. M + S-däck är obligatoriska på fordonets drivaxel på fordon över 3,5 ton.

Snökedjor på drivaxeln är ett krav under vissa villkor (om fordonet är utrustat med sommardäck). Snökedjor är obligatoriskt i vissa regioner (Lika / Gorski Kotar).

Dubbdäck är förbjudet. En snöskyffel måste finnas i fordonet.

Tjeckien

Vinterdäck är obligatoriskt från 1 november till 31 mars om det råder vinterväglag, eller om det anges av "vinter"-trafikskyltar efter vägen. M + S-däck är obligatoriska på drivaxeln på fordon över 3,5 ton med minst 6 mm mönsterdjup.

Olika trafikskyltar är möjliga. Snökedjor är obligatoriskt om det anges av trafikskyltar på minst 2 drivaxelhjul i fordon med 3 eller fler axlar.

Dubbdäck är förbjudet.

DanmarkInga allmänna vinterdäckregler.Snökedjor får användas från 1 november till 15 april.Dubbdäck är tillåtet från 1 november till 15 april. Dubbdäck ska monteras på samtliga hjul under denna period.
EstlandVinterdäck är obligatoriska för fordon under 3,5 ton (radialdäck med minst 3 mm mönsterdjup) från 1 december till 1 mars (även från oktober till april beroende på väder). Fordon över 3,5 ton kräver inte vinterdäck, men minst 3 mm mönsterdjup är obligatoriskt.Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö.Dubbdäck är förbjudet på fordon över 3,5 ton.
FinlandFordon över 3,5 ton ska under december - februari ha minst 5 mm mönsterdjup på drivaxeln och övriga axlar ska ha minst 3 mm mönsterdjup. Vinterdäck är obligatorisk på styr- och drivaxel, men är inte definierad i lagstiftningen. Däck med M + S räknas som vinterdäck.Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö.Dubbdäck är förbjudet på fordon över 3,5 ton.
FrankrikeInga allmänna vinterdäckregler. Undantag anges med trafikskyltar. Vinterutrustning är obligatorisk för fordon som kör på vägar markerade med B26-skyltar.Snökedjor får användas på vägar där trafikskyltar visar det. Fordon under 3,5 ton får använda dubbdäck från första lördagen före 11 november till sista söndagen i mars, max. hastighet 90 km / h. Fordon med dubbdäck måste märkas med ett klistermärke. Dubbdäck är förbjudna för fordon över  3,5 ton.
TysklandI vissa situationer under vinterförhållanden. Fordon under 3,5 ton måste vara utrustade med däck markerade med 3PMSF-symbolen från 1 januari 2018 på alla axlar. Fordon över 3,5 ton måste vara försedda med däck markerade med 3PMSF-symbolen på drivaxeln. Detta gäller för däck som produceras från och med 1 januari 2018. M + S-däck tillverkade före den 1 januari 2018 accepteras som lämplig vinterutrustning till den 30 september 2024. Från och med den 1 juli 2020 är däck markerade med 3PMSF-symbolen även obligatorisk för styraxeln. Snökejdor får användas där trafikskyltar visar det. Dubbdäck är förbjudet. Undantag för rutter via "Kleines Deutsches Eck".60 € böter för felaktiga däck, 80 € böter för att orsaka hinder / störning av trafiken på grund av felaktiga däck; 100 € böter för att orsaka en farlig situation på grund av felaktiga däck; 120 € böter för att orsaka en olycka på grund av felaktiga däck. Plus 1 poäng i varje fall (Flensburg poängsystem).
StorbritannienInga allmänna vinterdäckregler.Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö.Dubbdäck är tillåtna så länge de inte skadar vägbanan. 
UngernInga allmänna vinterdäckregler.Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö. Det kan vara obligatoriskt att bära snökedjor under vissa väderförhållanden (max hastighet: 50 km / h). Vid vinterförhållanden kan utländska fordon nekas att komma in i landet om det inte finns snökejdor i fordonet.Dubbdäck är förbjudet.
IslandInga allmänna vinterdäckregler, men det väntas komma nya regler framöver.

IrlandInga allmänna vinterdäckregler.Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö.Dubbdäck är tillåtet. Max. hastighet på landväg är 96 km/h och på motorväg gäller max 112 km/h.
ItalienInga allmänna vinterdäcksregler. Undantag indikeras av trafikskyltar.Antislir-utrustning (t.ex snökedjor) måste finnas i fordonet. Vinterregel RU / 1580 gäller endast för följande fordonskategorier: M1, N1 och O1. I händelse av snö kan den lokala polisen ålägga ett inkörsförbud mot vissa delar av motorvägsnätet.
KosovoInga allmänna vinterdäckregler.Snökedjor för drivaxeln måste finnas i fordonet. Används enligt trafikskyltar och väderförhållanden.Dubbdäck är förbjudet. Bussar och lastbilar måste ha en snöskyffel i fordonet.
LettlandVinterdäck (M + S) är obligatoriskt för fordon under 3,5 ton från 1 december till 1 mars. Minst 4 mm mönsterdjup. Fordon över 3,5 ton kräver inte vinterdäck men mönsterdjupet måste vara minst 3 mm.Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö.Dubbdäck är tillåtet för fordon över 3,5 ton mellan 1 oktober och 30 april.
LiechtensteinInga allmänna vinterdäckregler. Föraren har dock ansvaret för att fordonet har utrustning som är lämplig för de rådande väderförhållandena. Snökedjor är tillåtet. Ej nödvändigt nere i dalarna. I bergen visar trafikskyltarna om snökedjor är obligatoriskt.Fordon över 7,5 ton får ha dubbade däck från 1 november till 30 april, max. hastighet 80 km / h. Alla däck ska vara utrustade med dubbdäck i sådana fall. Fordonet ska även ha ett visst klistermärke om det har dubbdäck.
LitauenVinterdäck är obligatoriskt för fordon under 3,5 ton från 1 november till 1 april. Fordon över 3,5 ton behöver inte vinterdäck, men mönsterdjupet måste vara minst 1,6 mm.Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö.Dubbdäck är tillåtet mellan 1 november och 1 april.
LuxemburgDrivaxeln på lastbilar och bussar måste vara utrustade med vinterdäck (M + S) under vinterförhållanden (snö, is, frost).Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö.Dubbdäck är förbjudet.
MakedonienInga allmänna vinterdäckregler.Snökedjor måste finnas i fordonet från 15 oktober till 15 mars om fordonet endast har standarddäck monterade.Bussar och lastbilar måste ha en snöskyffel. Dubbdäck är förbjudet.
MontenegroDäck märkta med M + S eller vinterdäck obligatorisk från november till april på specifika vägar, specificerad av polismyndigheten. Minst 4 mm mönsterdjup.Snökedjor måste finnas i fordonet. Används enligt trafikskyltar samt väderförhållanden.Bussar och lastbilar måste ha en snöskyffel. Dubbdäck är förbjudet.
NederländernaInga allmänna vinterdäckregler.Snökedjor är inte tillåtet på allmänna vägar.Dubbdäck är förbjudet.
Norge

Fordon över 3,5 ton måste ha minst 5 mm mönsterdjup mellan 1 november och första måndagen efter påsk i södra Norge, och mellan 16 oktober till 30 april i norra Norge. Obligatorisk användning av vinterdäck på alla axlar från 15 november till 31 mars. På www.stro.no  finns en lista med godkända vinterdäck på www.stro.no (listan kommer dock att upphöra från och med 1 januari 2019). 


Det är obligatoriskt för fordon över 3,5 ton att bära snökedjor i den period då det är lagligt att använda

Dubbdäck (genomsnittligt dubbutstick: 1,7 mm) tillåtet från 1 november till den första söndagen efter påsk. I Nordland, Troms och Finnmark: från 16 oktober till 30 april. Lastbilar och släp: dubbdäck på samma axel. Vid tvillingmontage, räcker det med ett dubbdäck på vardera sida. I Trondheim och Oslo måste man betala en avgift vid användning av dubbdäck: Dagsbiljetter kan köpas på automater längs vägarna, via telefon eller
PolenInga allmänna vinterdäckregler.Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö. Trafiskyltar visar om snökedjor är obligatoriska.Dubbdäck är förbjudet.
PortugalInga allmänna vinterdäckregler.Snökedjor är vid höghöjdsregionerna obligatoriska och visas med trafikskyltar.Dubbdäck är förbjudet.
RumänienVid vinterförhållanden är M + S eller vinterdäck obligatoriska på drivaxeln för fordon över 3,5 ton, samt fordon som transporterar personer med plats för fler än 9 st.Fordon över 3,5 ton ska vara utrustade med snökedjor när detta visas på vägskyltar.Snöskyffel och sand ska finnas i fordon över 3,5 ton. Dubbdäck är förbjudet.
RysslandNya lagar förväntas komma framöver. Mellan december till och med februari ska lätta lastbilar, fordon över 3,5 ton samt bussar vara utrustade med däck märkta med M+S eller 3PMSF-symbolen på samtliga axlar.Snökedjor rekommenderas men är inte obligatoriska. Snökedjor är förbjudna från juni till och med augusti.
SerbienDäck märkta med M + S symbol eller vinterdäck är obligatoriska från november till april. Minst 4 mm mönsterdjup. Används enligt trafikskyltar och väderförhållanden.Snökedjor för drivaxeln måste finnas i fordonet, och användas enligt trafikskyltar och väderförhållanden.Bussar och lastbilar måste ha en snöskyffel. Dubbdäck är förbjudet.
SlovakienVinter / M + S däck är obligatoriskt för lastbilar över 3,5 ton 15 november till 31 mars på drivaxeln (minst 3 mm mönsterdjup).Snökedjor måste finnas i fordonet, och användas enligt trafikskyltar och väderförhållanden.Dubbdäck är förbjudet.
Slovenien

Från 15 november till 15 april finns det två alternativ som är obligatoriska på fordon över 3,5 ton:

Alternativ 1: vinterdäck på drivaxeln (minst 3 mm mönsterdjup)

Alternativ 2: standarddäck, men snökedjor måste finnas i fordonet och ska monteras på drivaxeln vid

Snökedjor måste finnas i fordon över 3,5 ton och ska användas vid vinterförhållanden om fordonet inte har vinterdäck monterade.

Dubbdäck är förbjudet.
SpanienBergsvägar på hög höjd (röd nivå, 15 / TV-87): Bussar ska köra med däck med 3PMSF-symbolen på samtliga axlar och mönsterdjupet ska vara minst 4 mm. Tunga lastbilar mellan 3,5 ton och 7,5 ton som körs för insamling av avfall, distribution av livsmedel, transport av drivmedel och assistansfordon ska köras med vinterdäck på samtliga axlar och med minst 4 mm mönsterdjup. Andra lastbilar är ej tillåtna.Bergsvägar på hög höjd(röd nivå, 15 / TV-87): Snökedjor ska användas av lastbilar mellan 3,5 ton och 7,5 ton samt bussar om de inte har vinterdäck.Dubbdäck med högst 2 mm utstick får användas om det är snö på vägen.
Sverige

Under vinterförhållanden ska mönsterdjupet vara minst 5 mm på alla däck utom för släpvagnsdäck. M + S markerade vinterdäck är obligatoriska på drivaxeln för fordon över 3,5 ton från 1 december till 31 mars. För en lista över godkända vinterdäck besök www.stro.se (listan försvinner from 1 januari 2019). Till vintersäsongen 2019/2020 kommer det att ske en förändring gällande vinterdäck. Detaljer kommer bekräftas under 2019.

Snökedjor rekommenderas att ha i fordonet.Dubbdäck är tillåtna från 1 oktober till 15 april. Om det råder vinterväglag kan perioden förlängas. Observera
SchweizInga allmänna vinterdäckregler, men regionala regler förkommer under vinterväglag (t ex alpina passager). I händelse av en olycka med sommardäck under vinterförhållanden, hålls föraren ansvarig. Endast 3PMSF-märkta däck betraktas som lämpliga däck för vinterförhållanden. Minst 1,6 mm mönsterdjup för vinterdäck, men 4 mm rekommenderas. Om myndigheterna meddelar att det är obligatoriskt med snökedjor så är det endast snökedjor som är tillåtet. Snökedjor får även andvändas vid vinterförhållanden samt om vägskyltar hänvisar till det (fyrhjulsdrivna fordon kan vara undantag).Dubbdäck är tillåtna för fordon under 7,5 ton mellan 1 november och 30 april på snötäckta vägar. Max. fart är 80 km / h. Dubbdäck måste vara märkta med ett klistermärke där det står "80 km / h".
Turkiet

Det är obligatoriskt att använda vinterdäck mellan den 1 december och den 1 april. Lokala regioner beslutar om det krävs vinterdäck under andra perioder beroende på väderlek och temperaturer. Det är obligatoriskt att montera vinterdäck på drivaxeln på lastbilar, traktorer och bussar, samt på alla axlar gällande lätta lastbilar, minibussar och bilar. Eventuellt däck som måste bytas efter vägen under den här perioden ska bytas ut mot ett vinterdäck. Under den obligatoriska vinterdäcksperioden så ska godkända vinterdäck vara märkta med M + S, 3PMSF-symbolen eller med båda två. Mönsterdjup och mönster på regummerade däck ska överensstämma med vinterdäck,  även om de har M + S på däcksidan. Vinterdäcken ska ha ett mönsterdjup på minst 4 mm för lastbilar, traktorer och bussar och 1,6 mm för lätta lastbilar, minibussar och bilar.

Att använda snökedjor befriar inte föraren från kravet att använda vinterdäck.Endast dubbdäck som kan användas på is kan vara ett alternativ till vinterdäck. Mönsterdjupet ska mätas från slitbanans centrum.
UkrainaInga allmänna vinterdäckregler.Snökedjor får endast användas på vägar som har is eller snö.Dubbdäck är tillåtet.


Vi är för närvarande inte medvetna om de allmänna vinterdäcklagarna för lastbilar i följande länder: Cypern, Grekland och Malta. Vänligen kontakta trafikmyndigheterna i respektive land för frågor om snökedjor, dubbdäck och allmänna vinterdäcksregler.

Trots noggrann efterforskning kan vi inte garantera att informationen är korrekt och fullständig.

Däck märkta med M + S (Mud + Snow) har ett däckmönster och struktur som är gjorda för att leverera vinterprestanda som vida överstiger ett sommardäck under snöiga förhållanden. M + S-märkningen är inte föremål för ett definierat testförfarande.

Däck märkta med 3PMSF levererar vinteregenskaper som är lagligt certifierad. Dessa däck måste klara ett prov på en snötäckt väg och ha minst 25% bättre dragkraft än ett standardreferensdäck.

Vinterdäck från Continental markeras med snöflings-symbolen på däcksidan. Continentals vinterdäck är inte bara överlägsen M + S-däck, de överstiger också signifikant kravet på 3PMSF -symbolen. Utvecklingen av vinterdäck från Continental bygger på många års erfarenhet och praktisk kunskap från att använda däcken i de låga temperaturer som finns i de skandinaviska länderna. Dessa speciella vinterdäck erbjuder en tydlig fördel för en säker resa på snötäckta eller isiga vägar.

För optimal dragkraft och hög körsäkerhet vid kallare väder rekommenderar Continental att använda vinterdäck på alla axlar på lastbilar och bussar.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Klicka här om du vill läsa mer eller ändra dina inställningar för cookies.