Produkter för transport

New content item

Aggressivt & Extraförstärkt Vinterstyrdäck

EU:s däckmärkning

eu-tire-label-image

EU:s däckmärkning driver kontinuerligt på utvecklingen av produkter

Continental välkomnar införandet av EU:s däckmärkning. Den ger speditörer och återförsäljare en objektiv, pålitlig och jämförbar information om tre viktiga däckegenskaper.

Klicka på Generator för EU däckmärkning  för att hitta värden för EU däckmärkning för ditt favoritdäck och för alla andra aktuella lastbilsdäck från Continental.


EU Tire Label Truck

EU:s däckmärkning – Vad säger den?

Europaparlamentet har infört en obligatorisk märkning av däck i Europa. Sedan 1 november 2012 är EU:s däckmärkning obligatorisk för alla däck tillverkade efter 1 juli 2012. Målsättningen är att öka säkerheten och den miljömässiga och ekonomiska effektiviteten för vägtransporter samt att minska den totala energiförbrukningen med 20 % till 2020.

De tre aspekterna av effektivitet, säkerhet och miljö visas på dekalen med följande kategorier: bränsleeffektivitet, våtgrepp och utvändigt däckljud. Principen liknar den märkning som finns på tvättmaskiner, kylskåp och annan elektrisk utrustning. 

Konsumenten kan därför objektivt jämföra däck och med hjälp av denna och annan information, förenkla sitt inköp. Utöver de tre värdena på märkningen finns även andra kriterier som är relevanta för säkerheten och bränsleeffektiviteten. De är t.ex. körsträcka, bromsegenskaper på torrt underlag, stabilitet och regummeringsmöjligheter.

Wet Grip

Hur läser man märkningsdekalen?

Våtgrepp / bromsegenskaper

Bromssträcka på vått underlag från A (kort) till G* (längre).

Våtgreppet är en av de viktigaste säkerhetsegenskaperna för ett däck. Ett bra värde innebär en kort bromssträcka på en våt väg. En förbättring med en klass betyder en minskning av bromssträckan med 5 till 10 m vid en hastighet av 80 km/t. I ett nödfall kan varje meter vara viktig för att undvika en olycka.

Eu Label Fuel Efficiency

Bränsleeffektivitet / rullmotstånd

Bränsleförbrukning från A (låg) till G* (högre).

Rullmotståndet har stor inverkan på bränsleförbrukningen för en lastbil, och spelar därför en viktig roll ur en ekonomisk och ekologisk synvinkel. Det är att en låg bränsleförbrukning har en positiv effekt på utsläppen av koldioxid. 

Besparingar på upp till 3,5 l/100 km kan göras mellan två klasser (t.ex. mellan B och C).


EU Label Noise

Utvändigt däckljud / bullernivå

Ljudnivå från 1 (tyst) till 3 (bullrigare).

Däckljudet från ett lastbilsdäck bidrar till trafikbullret och därmed till den allmänna bullernivån. Förutom den uppmätta ljudnivån i decibel visar märkningen ljudnivån i klasser mellan 1 och 3 (antal ljudnivåstreck). Tre ljudnivåstreck indikerar ett däck som överskrider den gräns som kommer att gälla från 2016. Däck med två streck ligger under den framtida gränsen, och ett streck betyder att däcket ligger mer än 3 dB under den gränsen. En ändring av ljudnivån med 10 dB innebär att volymen halverats eller dubblerats.


* G används inte