Produkter för personbilar / Van / 4x4

Ansvar i trafiken

Ansvar i trafiken

Håll avstånd till cyklister för ökad säkerhet i trafiken

Enligt en undersökning som gjorts av London Cycling Campaign utsätts upp till två tredjedelar av alla cyklister för väsentlig risk i trafiken på grund av ”omkörning på nära håll”. Som reaktion på detta trafiksäkerhetsproblem har Continental och LCC lanserat en utbildnings- och uppmärksamhetskampanj som heter ”Stay Wider of the Rider.”

Stay wider of the rider logo

Resultatet från undersökningen*, som fick nästan 3 000 svar på nätet, visar att 23 % av cyklisterna blev omkörda av bilar på nära håll minst en gång under varje cykeltur. Ytterligare 45 % svarade att detta händer ännu oftare. Det innebär att två tredjedelar av alla cyklister upplever problemet regelbundet, och utsätts på så sätt för risk för olyckor och personskador.

Cyklisterna fick också ange en uppskattning av sina upplevelser vid omkörning på nära håll på en skala från 0-5, där 5 är den mest skrämmande. Medelsvaret var 4.

LCC:s undersökning visar också att många cyklister kände sig tvungna att ändra sitt beteende på grund av omkörning på nära håll.

  • 50 % svarade att de numera håller sig mitt på cykelbanan så gott det går;
  • 32 % svarade att de väljer en annan väg;
  • 22 % angav att de undviker starkt trafikerade vägar på grund av risken för omkörning av bilar på nära håll.

”Som engagerad partner vid evenemang som t.ex. Prudential RideLondon anser vi att det är mycket viktigt att bilförare och cyklister kan röra sig säkert i trafiken. Initiativ som kampanjen ”Stay Wider of the Rider” ökar medvetenheten för alla personers säkerhet i trafiken, vilket verkligen behövs.”  

Mark Griffiths, Continental Tires säkerhetsexpert

Stay wider of the rider

Råd till bilförare

Säkerhetsavståndet när du kör om en cyklist beror på ditt fordons hastighet och storlek. Som princip rekommenderar Storbritanniens trafiksäkerhetsverk att du håller samma avstånd som när du kör om en bil. Med ”Stay Wider of the Rider” ger Continental och LCC mer detaljerade rekommendationer för att öka trafiksäkerheten.

  • Vid 50 km/h bör avståndet vara minst 1,5 meter;
  • Om du kör fortare än 50 km/h bör avståndet vara minst 2 meter;
  • I långsam trafik på under 30 km/h bör du inte köra om en cyklist om avståndet är mindre än 1 meter.

Om det är för trångt för säker omkörning bör du hålla dig bakom cyklisten tills det finns mer plats.

Det är viktigt att du ”Stay Wider of the Rider”, eftersom du orsakar en skrämmande och väsentlig risk om du passerar nära. För cyklisten kan det vara enormt obehagligt när ett fordon på ett ton plötsligt kommer för nära.

Upp till en tredjedel av alla rapporterade incidenter med olycksrisk inträffar vid omkörning på nära håll. Detta är inte bara farligt för cyklisten; det avhåller folk från att välja mer miljövänliga transportsätt. Rädsla för att skadas i trafiken är en av de främsta faktorer som avhåller folk från att cykla.

Tänk som en cyklist

Cyklister i stadstrafiken tenderar att hålla sig på avstånd från trottoarer och parkerade bilar, eller till och med mitt i en fil, eftersom de följer trafiksäkerhetsreglerna.

De håller sig till exempel på minst en meters avstånd från parkerade bilar för att inte träffas om en bildörr öppnas utan förvarning. Om du tvingar en cyklist närmare ett parkerat fordon - genom att köra om den på nära håll - riskerar du att orsaka en kollision som kan slunga ut cyklisten i vägen för ett motorfordon.

Och när en säkerhetsmedveten cyklist passerar en korsning placerar han eller hon sig på samma sätt som en bil för att synas så väl som möjligt, alltså mitt i filen. På smala gator är det säkrare att köra mitt på vägen än längs trottoarkanten; cyklisten flyttar sedan på sig för att släppa fram passerande fordon när detta kan ske på ett säkert sätt.

Start
New content item

”Vad vi verkligen behöver är en mycket större kampanj för att göra miljontals bilförare uppmärksamma på hur farligt det är att köra om en cyklist på nära håll. LCC kommer även i fortsättningen att kämpa för ökad cyklistsäkerhet, men vi behöver kampanjer som ”Stay Wider of the Rider” för att informera bilförare och minska riskerna för cyklister i trafiken.”

Tom Bogdanowicz, Senior Policy and Development Officer på London Cycling Campaign

*Undersökningen genomfördes på nätet 19-25 juni 2018 via SurveyMonkey med hjälp av en länk, som skickades till LCC:s databas med över 20 000 medlemmar och supporters. Nästan 3 000 personer svarade på frågorna.