Produkter för personbilar / Van / 4x4

stage_image

Media

Projektet "Natural Rrubber from Dandelion"

Forskare tilldelade Joseph von Fraunhofer-priset 2015

2015-06-16
article_66w_image1

Hannover juni 2015

Prestigefyllt forskningspris tilldelas två biologer i Münster och däcktillverkaren Continental för gemensamt projekt. Naturgummi från maskrosrot kan leda till en mer hållbar utvinning av gummi – de första testdäcken visar redan positiva
resultat.Hannover, 16 juni 2015 Fraunhofer-institutet för molekylär biologi och tillämpad ekologi (IME, Münster-institutionen), Institutet för växtbiologi och bioteknik vid Münsters universitet och däckdivisionen vid

Continental i Hannover har tillsammans arbetat på det framgångsrika
projektet "RUBIN – Industrial Emergence of Natural Rubber from
Dandelion". De ledande forskarna inom projektet har nu tilldelats det
prestigefyllda Joseph von Fraunhofer-priset för sin forskning om den
ryska maskrosen och utvecklingen av bildäcksprototyper baserade
på maskrosgummi. Priset delades ut igår i Wiesbaden, Tyskland, till
professor Dirk Prüfer och doktor Christian Schulze Gronover (IME
och Institutet för växtbiologi och bioteknik) och doktor Carla Recker
(Continental). "Syftet med detta gemensamma projekt är att utveckla
en procedur för industrianvändning av maskrosor som en
gummikälla. Vad jordbruket beträffar är det en föga krävande planta,
till och med på det norra halvklotet, som kan odlas på mark som inte
lämpar sig för livsmedelsproduktion. Det innebär att det till exempel
är möjligt att producera gummi i närheten av däckfabrikerna, vilket
leder till betydligt kortare transportsträckor och minskade
koldioxidutsläpp", kommenterar doktor Carla Recker som leder
Continental-teamet som är inblandat i utvecklingen av detta lovande
material. 


"Under vår forskning har vi upptäckt vilka gener som främjar och
hindrar produktionen av gummi. Med hjälp av den kunskapen har vi
kunnat utveckla plantor som producerar två gånger så stora mängder
naturgummi. Vi har även kunnat utvinna flera kilo maskrosgummi
med ett litet pilotsystem. Det öppnade upp möjligheten att skala upp
industriproduktionen till tonvis utvinning", sa Prüfer och Schulze
Gronover vid prisceremonin. "Vi känner oss hedrade att ta emot detta
prestigefyllda pris för vårt gemensamma projekt", lade doktor Carla
Recker till. "Det kommer att leda till en ännu mer miljövänlig
däcktillverkning, utan att vi behöver kompromissa om vår höga
kvalitetsstandard eller sänka prestandan".


De första testdäcken har redan testats under både sommar- och
vinterförhållanden, och så här långt har projektet visat sig vara
mycket lyckat. Däck som tillverkats av maskrosgummi har
egenskaper som motsvarar de däck som tillverkats av vanligt
naturgummi från gummiträdet (Hevea brasiliensis). Continentals mål
är att starta en serietillverkning av däck gjorda av maskrosgummi
inom de närmaste 5–10 åren. Mer information om projektet finns på
www.taraxagum.de.

Fraunhofer har delat ut årliga pris för enastående vetenskapliga
prestationer sedan 1978. Joseph von Fraunhofer-prisen går till
forskare som lyckats lösa tillämpningsrelaterade problem. Tre Joseph
von Fraunhofer-pris delades ut 2015. De två andra priserna gick till
Fraunhofer IWS i Dresden och Fraunhofer-institutet för integrerade
kretsar IIS i Erlangen. Vetenskapspriset har delats ut sedan 1978 till
minne av Joseph von Fraunhofen (1787–1824), optiker och fysiker,
som utvecklade innovativa produkter med hjälp av resultaten från
noggrant vetenskapligt arbete.


Kontakt
palmgren
Mattias Palmgren

Produktchef

Första Långgatan 30

40032 Göteborg

031-7758018