Produkter för personbilar / Van / 4x4

stage_image

Media

Nytt mörkt trafikår 2016

2017-01-09

Continental har tagit del av Trafikverkets statistisk över trafikåret 2016 som dessvärre visar på ett ökat antal omkomna i trafiken

Continental Sverige har tagit del av statistik framtagen av Transportstyrelsen vilken nu visar dystra siffor i Sverige. Mattias Palmgren, talesperson Continental Sverige kommenterar: 

  • Det är fruktansvärt tråkigt att vi nu ser en ökning i antalet omkomna i trafiken. Vi arbetar precis som Trafikverket, NTF och många andra mot en nollvision – att ingen ska förolyckas i den svenska trafiken. Dessvärre visar förra årets siffror att vi har en lång väg kvar till att nå det målet, säger Mattias Palmgren på Continental.

Nollvisionen är ett ramverk inom vilket företag, organisationer och myndigheter arbetar för att nå en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken i Sverige. Förra årets tragiska ökning av antalet dödsoffer gör att det blir svårt att nå delmål som har satts upp för 2020, där en minskning med fem procent årligen ska leda till att max 220 personer omkommer i trafiken om fyra år.

Slår man ut statistiken per län toppas listan av Västra Götalands län, följt av Skåne, Norrbotten och Stockholm.

  • Fördelningen mellan antalet offer och län säger en del om hur viktigt det är att ha respekt för sina medtrafikanter. De länen med hög trafikbelastning har i regel fler dödsolyckor. För att ge sig själv bästa förutsättningarna i trafiken: var utvilad, anpassa hastigheten till underlaget, stressa inte och se till att ditt fordon har rätt förutsättningar gällande service, däcktryck och skick på däcken. 100-0 är alltid viktigare än 0-100, säger Mattias Palmgren.
article_66w_image1

Statistiken är hämtad från Transportstyrelsens system Strada där officiell statistik från perioden 1 januari – 31 december 2016 har analyserats.

År/Antal omkomna i trafiken:
2011: 319 omkomna
2012: 285 omkomna
2013: 260 omkomna
2014: 270 omkomna
2015: 259 omkomna
2016: 264 omkomna (Preliminärt)


Fördelning Län 2016/2015:
Blekinge:5/4
Dalarna: 14/15
Gotland: 6/2
Gävleborg:12/19
Halland:16/11
Jämtland: 4/3
Jönköping: 16/13
Kalmar: 5/8
Kronoberg: 7/9
Norrbotten:24/14
Skåne:24/35
Stockholm:24/14
Södermanland:6/7
Uppsala: 3/8
Värmland: 10/9
Västerbotten:5/12
Västernorrlands:4/6
Västmanland:8/11
Västra Götaland: 50/41
Örebro: 8/12
Östergötland:12/6 


För mer information, var vänlig kontakta:
Tobias Helmer, 070-726 88 46, tobias.helmer@axicom.com

Kontakt
Mattias Palmgren
Mattias Palmgren

Produktchef

Banehagsgatan 22

414 51 Göteborg