Produkter för personbilar / Van / 4x4

stage_image1_lg

Why Continental

Däckmontering Säkerhetsinstruktion

För Continental Personbils och Lätta Lastbils Däck

Den här säkerhetsinstruktionen för däckmontering gäller för alla märken under Continental AG och är inte avsedd för utbildning eller serviceförfaranden för däckmontering. Lämna de uppgifterna till kvalificerade däckservicefackmän.

Tire Mounting Safety Instruction - exclamation mark

SÄKERHETSVARNING!

Montera däck på fälg kan vara farligt.

Däckmontering ska endast utföras av kvalificerade däckservicefackmän.

Utför aldrig däckservice utan rätt träning, verktyg och utrustning. Försöka sig på att montera däck med fel, skadade eller bristfälliga verktyg och/eller utan att tillämpa rätt förfarande kan resultera i en däckexplosion som kan orsaka allvarliga personliga skador eller dödsfall.

Läs alltid, förstå och följ alla tillverkares varningar som finns i deras manualer, på utrustningen, på webbplatser och/eller ingjutna på däckets sidvägg.

Pumpa aldrig ett osäkert däck. Stå aldrig, luta dig emot eller sträck dig över ett monterat däck när det pumpas. Håll alltid avstånd från ett däck som pumpas med hänsyn till lokala förhållanden.

Säkerställ att lämplig personlig skyddsutrustning används, dvs. skyddsglasögon, hörselskydd, arbetsskor.

För din personliga säkerhet och säkerhet för andra:

Generella aspekter:

 • Däcket måste matcha fälgens bredd och diameter och vara en godkänd kombination för den bilmodell som det gäller. Till exempel, 17 tums däck får bara monteras på 17 tums fälgar, ej på 17,5 tums fälgar. Om ett däck har monterats fel på en fälg med fel dimension, återmontera det inte igen på en fälg med rätt dimension – kassera det. Insidan av däcket kan vara skadat (som inte syns på utsidan) av att ha varit farligt utsträckt och kan fallera när det monteras eller vid arbete.
 • Använd bara fälgar med rätt dimension och som är i bra skick, fria från rost och korrosionsangrepp. De får inte vara skadade, orunda eller slitna.
 • Däcken måste vara oskadade och det får inte förekomma främmande föremål inuti däcken.
 • När däck med slang monteras, använd alltid nya slangar. Eftersom slangar tänjs ut vid arbete, finns risk för att det bildas veck i gamla slangar, så återanvända slangar kan plötsligt gå sönder.
 • Slanglösa däck får endast monteras på fälgar konstruerade för slanglösa däck, dvs. fälgar som har säkerhetskant.
 • Av säkerhetsskäl ska alltid slanglösa däck monteras med nya ventiler. Vänligen respektera det maximala tillåtna trycket på ventiler enligt ventiltillverkarens specifikation – vanligtvis 450 kpa (4,5 bar) / 65 psi för ”snap-in” gummiventiler. Är trycket över detta måste metallventiler eller högtrycks ”snap-in” ventiler användas.
 • Om fordonet är utrustat med Tire Pressure Monitoring System (TPMS) var vänlig hänvisa till tillverkarens rekommendation om sensorn måste underhållas eller bytas när däcket byts. 

Demontering:

 • Innan däcket tas av från fälgen måste ventilinsatsen skruvas av och tas bort för att säkerställa att kvarvarande tryck är släppt fullständigt.

Däckmontering:

 • Belägg alltid däckvulsten och fälgen med ett tillåtet däcksmörjmedel innan montering. Silikon, petroleum eller lösningsmedelsbaserat smörjmedel får inte användas för detta ändamål.
 • Medan däcket pumpas, måste fälgen vara fastsatt i monteringsmaskinen. Om däcket är monterat i en maskin som saknar låsanordning för att låsa fast fälgen måste däcket pumpas i en säkerhetsbur eller annan säkerhetsanordning.
 • Använd aldrig brandfarliga ämnen vid däck/fälg montering. Använd aldrig brandfarliga ämnen i däck/fälg montering för att ”sätta” vulsten. Detta utförande är extremt osäkert och kan orsaka oupptäckta skador på däcket eller fälgen som kan resultera i fel på däcket när det används.
 • Vid montering av slanglösa bildäck, säkerställ att däckvulsten först passerar säkerhetskanten innan fälgens skuldra. För att undvika sprickor i däckvulsten, ska inte det nödvändiga “smäll” trycket överstiga 330 kpa (3,3 bar / 48 psi). Om däcket inte “smäller” på plats även med detta tryck måste trycket släppas och orsaken identifieras och åtgärdas. Sedan kan proceduren göras om igen.
 • Endast när däckvulsten är ordentligt på plats på fälgskuldran kan däcket pumpas för att supportera däckvulstsättningen och optimera passningen mot fälgflänsen. Hur som helst, ska inte “däckvulstsättningstrycket” överstiga 400 kpa (4.0 bar) / 58 psi.
 • I en del länder har olika värden på monteringstryck etablerats av respektive lokala standardiseringsorganisationer. Vänligen hänvisa till tabellen nedan som visar exempel från några länder för att respektera deras lokala standarder (status juli 2018, ingen garanti för deras fullständighet, verklighet eller korrekthet).

Land

Max Monteringstryck

Standard

Tyskland

“Smäll” tryck: 330 kpa (3,3 bar) / 48 psi
Sättningstryck: 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi

WDK

USA/CAN

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

RMA/USTMA

Brasilien

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

ALAPA

Japan

300 kpa (3,0 bar) / 44 psi

JATMA

 • När däcket är korrekt monterat, justera trycket till det drifttrycket som är rekommenderat av biltillverkaren.

Run Flat däck (SSR):

 • Eftersom det är en speciell teknologi, ska SSR run flat däck endast monteras och demonteras av speciellt utbildade verkstäder som är certifierade av Continental. Detaljerade monterings/instruktionsvideor finns tillgängliga på www.conti-ssr.com.

Kontakt:

Technical Customer Services Tires

Email: technical.bulletin.tires@conti.de