Produkter för personbilar / Van / 4x4

EU-däckmärkning

EU-däckmärkning

Allt om EU-däckmärkningen och vad den betyder

Alla däck som säljs inom EU måste ha en obligatorisk däckmärkning. EU-däckmärkningen ger tydlig information om miljö- och säkerhetsegenskaperna hos ett däck baserat på tre centrala kriterier: bränsleeffektivitet, bromsförmåga på våta underlag och ljudnivå. En god förståelse om symbolerna på däcket hjälper förare att fatta viktiga beslut som leder till ökad trafiksäkerhet, minskade utsläpp och förbättrad bränsleekonomi.

Rullmotstånd och bränsleekonomi

Däcken på fordonet roterar då fordonet kör nedför en väg och böjs mot och bort från vägytan. Detta leder till energiförluster. Mängden energi som förbrukas korrelerar med däckets rullmotstånd.

Däck med låga rullmotstånd är de mest energieffektiva. Detta innebär att mindre energi – och därmed mindre bränsle – krävs för att förflytta fordonet.

Eftersom däcken står för mellan 20 % till 30 % av ett fordons bränsleförbrukning innebär ett val av nya däck som är energieffektiva direkta kostnadsbesparingar relaterade till bränsleförbrukning.

Så här avläser du EU-däckmärkningar

Däckmärkningarna består av lättförståeliga bilder som ger information om följande tre viktiga aspekter relaterat till ett däcks prestanda.

1. Grepp på våta underlag

Ett säkert grepp på våta vägbanor är essentiellt för körsäkerheten. Graderingen för grepp på våta underlag visar hur väl däcket kommer att fungera vid fuktiga förhållanden. Prestandan graderas från klass A till klass G (även om klasserna D och G för tillfället inte används). I allmänhet förutsätter EU-märkningen en hastighet på 80 km/h. Vid inbromsningar vid denna hastighet kommer ett klass A-däck att stanna efter 28 meter vid fuktiga förhållanden. I jämförelse kräver ett klass F-däck 46,5 meter innan det stannar helt, vilket är en skillnad på mer än 18 meter. Ur säkerhetssynpunkt är det bäst att välja ett däck i en högre klass.

2. Bränsleeffektivitet

Beroende på däckets rullmotstånd varierar bränsleeffektiviteten mellan klass A (vilket indikerar den bästa bränsleekonomin) ända fram till klass G (vilket indikerar den sämsta bränsleekonomin). Mellan klasserna ökar bränsleförbrukningen med cirka 0,1 liter för varje körd sträcka på 100 km.

New content item

3. Ljudnivå

Ljudnivån är det yttre buller som däcket alstrar vid rullning, mätt i decibel. Antalet ifyllda ljudvågor på etiketten motsvarar ljudnivån från däcken. En enskild ljudvåg betyder att däcket har lägsta möjliga ljudnivå, mellan 67 och 71 dB. Den högsta nivån visas med tre ljudvågor och ligger mellan 72 och 76 dB.

Hur stor är skillnaden?

När du väljer energieffektiva däck minskar bränslekostnaderna. Om du till exempel byter från klass G-däck till klass A-däck kan bränsleförbrukningen minskas med upp till 9 procent.

Föreställ dig att bilen har en bränsleförbrukning på 8 liter per 100 km, och att du färdas 65 000 km på en uppsättning däck som är helt oanvända från början. Om du använder klass A-däck uppgår bränslebesparingen till 440 liter under däckens hela livstid. Om bränslepriset är 1,50 EUR per liter kan du i princip spara upp till 660 EUR under däckens hela livslängd.

Tänk på att den extra kostnaden för inköp av energisnåla däck är lägre än totalbeloppet som sparas genom den minskade bränsleförbrukningen, vilket leder till lägre kostnader i överlag över tid.

Tips för effektiv körning

Faktisk bränsleeffektivitet och trafiksäkerhet beror i hög grad på förarens beteende. Tänk framförallt på följande faktorer:

  • Kontrollera regelbundet däcktrycket och se till att det är vid den rekommenderade nivån. Ett lågt tryck påverkar förbrukningen av bränsle och resultatet vid inbromsningen.
  • Kontrollera om det finns tecken på ojämnt slitage på däcken, särskilt längs kanterna på framdäcken. Ojämnt slitage kan tyda på ett problem med stabiliteten eller fjädringen, som kan öka bränsleförbrukningen och göra att däcken slits ut snabbare.
  • Undvik att accelerera och bromsa häftigt eftersom detta ökar bränsleförbrukningen och sliter ut dina däck.
  • Följ tillverkarens rekommendationer för fordonsunderhåll.
  • Extra vikt ökar bränsleförbrukningen. Ta regelbundet ut eventuella onödiga föremål ur bilen.

Information i EU-däckmärkningen

Continental är mycket nöjda med införandet av EU-däckmärkningen och förbättringen av däckinformation för konsumenter vid inköpstillfället.

Sedan detta introducerades i november 2012 har märkningen ökat konsumenternas medvetenhet om bränsleeffektivitet, säkerhetsegenskaper och ljudnivåer på nya däck.

Mellan varje klass är skillnaden i bränsleförbrukning för varje 100 körda kilometer cirka 0,1 liter, och bromssträckan som krävs på våta vägar vid 80 km/h ökar eller minskar med upp till 6 meter.

Däcktester utförda av biltidningar fortsätter att vara en viktig informationskälla för bilister, eftersom de testar upp till elva produktegenskaper, utöver de tre kriterier som anges på märkningen, som är relevanta för säkerheten.

Kriterier för däckprestanda som till exempel är viktiga på vintern står inte i märkningen. Vi uppmanar konsumenter att söka information i andra publicerade källor – till exempel däcktester, råd från återförsäljare och tillverkningsmaterial – när de köper vinterdäck.

Mer information om EU-däckmärkningen finns på den officiella EU-webplatsen.

Hitta ditt däck

Den snabbaste vägen till det perfekta däcket.

Köpa däck

Köpa däck

Vad du behöver veta innan du köper nya däck.

Läs mer här

Ny guide för däckköp

Ny guide för däckköp

När det dags att köpa en uppsättning nya däck till din bil är det detta du ska tänka på.

Läs mer här

Köpa vinterdäck

Köpa vinterdäck

Däcken du behöver när vägarna täcks av is.

Läs mer här