Produkter för personbilar / Van / 4x4

Mätning av mönsterdjup

Kontrollera däckens mönsterdjup

Därför är mönsterdjupet viktigt

Snabba fakta: Metoder för att kontrollera däckens mönsterdjup

  • Mönsterdjupsvarnare finns utplacerade med jämna mellanrum tvärs över huvudspåren i slitbanan. Om de är i jämnhöjd med slitbanan måste däcket bytas ut.
  • Om du har en mönsterdjupsmätare, stick in proben i spåret och tryck ner mätaren mot slitbanan. Läs av måttet på mätaren.
  • Enligt lagen ska du byta sommardäcken vid 1,6 mm och vinterdäcken vid 3 mm. Kontrollera dock dina däck med jämna mellanrum och börja fundera på att byta däck i god tid.

Knappast något på din bil måste tåla lika mycket som däcken

Däcken är det som förbinder fordonet med vägen. Däckmönstret griper tag i vägen medan du kör. Men om det inte är tillräckligt djupt förlorar bilen greppet och resulterar i längre bromssträckor. Litet mönsterdjup gör det svårare att styra fordonet på våta vägbanor och risken för vattenplaning ökar och därmed även risken för trafikolyckor. För att garantera säkerheten ska du kontrollera mönsterdjupet och däcktrycket som en del av det regelbundna underhållet på fordonet.

Slitbanan är gummit på däcket som vidrör vägbanan. Det genomsnittliga mönsterdjupet på nya däck ligger på upp till 8 mm. När du kör slits slitbanan genom friktion gradvis ner. Ett däck med ett mönsterdjup mindre än 1,6 millimeter saknar väggrepp. Bromssträckan och fordonets styrning försämras. Sådana däck är inte säkra för körning och måste bytas ut. Det minsta mönsterdjupet på 1,6 mm gäller för personbils- och motorcykeldäck. För lätta motorcyklar är gränsen däremot 1,0 mm.

Se till att ditt fordon är utrustat med rätt vinterdäck eller sommardäck. Säsongsdäck är speciellt anpassade till säsongens väder- och vägförhållanden. Vinterdäck ska ha ett mönsterdjup på minst 3 mm och sommardäck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm. I Sverige råder en situationell vinterdäcksplikt från 1 december till 31 mars och mönsterdjupet måste vara minst 3 mm, för tyngre fordon till och med 5 mm.

Däck med ett mindre mönsterdjup klarar inte att tränga undan vattenskiktet på våta vägbanor. På grund av den bristande dräneringseffekten kan vattenplaning lättare uppstå. Nya däck har mycket mindre problem med vattenplaning och erbjuder bra väggrepp vid höga hastigheter.

Ett tips: Ta reda på de lagar och regler för mönsterdjup innan du reser på semester, eftersom det finns regionala skillnader mellan olika länder.

Dags för nya däck? Kontrollera slitage med slitageindikatorer

Nötnings- eller slitageindikatorer (Tread Wear Indicators, TWI) är däckslitageindikatorer. Vanligtvis finns det en liten pil på däcksidoväggen som är markerad med "TWI", där däckslitagegränsen kan avläsas. Dessa är tvärgående klossar jämnt fördelade över däcket i de längsgående profilspåren. Om slitbanans botten tydligt syns och den är i samma höjd som den återstående slitbanan, måste däcken bytas ut enligt slitageindikatorn.

Flera vinterdäcksmodeller är utrustade med slitageindikatorer för vinterförhållanden. Vinter-TWI är markerad med en snöflinga på sidan av däcket. På vissa sommardäck är de extra klossarna för att läsa av slitagegraden markerade med en vattendroppe. Om slitageindikatorerna syns tydligt och är på samma höjd som den återstående profilen måste däcken också bytas ut.

I vår guide kan du ta reda på vilka faktorer som påverkar slitaget och därmed däckens livslängd och hur du kan förlänga den. 

Mätning av däckets mönsterdjup med en mönsterdjupsmätare.

Hur kan du mäta mönsterdjupet på däcken?

Om du har en mätare för däckmönsterdjup ska du använda den för att mäta mönsterdjupet. För in mätarstången i mönsterspåret och tryck ned axlarna till de är i linje med slitbanan. På en sådan mönsterdjupsmätare kan mönsterdjupet lätt läsas av. Huvudspåren avser de breda mönsterspåren i slitbanans mittområde. Alternativt till mönsterdjupsmätaren kan du också använda en liten linjal.

Annars tar du fram din plånbok: Mät däckets mönsterdjup med en 5-krona. Sätt helt enkelt myntet i de stora mönsterspåren i mitten av däcket. Naturligtvis är denna typ av mätning inte särskilt exakt, men den ger en grov uppskattning.

Var noga med att kontrollera på olika ställen. Felaktig hjulinställning kan leda till ojämnt däckslitage. Däckets mönsterdjup bedöms av det lägsta uppmätta djupet på däcket.

Om du är osäker på hur du mäter mönsterdjupet kan du ta hjälp av en däckverkstad.

Titta efter ytskador när du mäter mönsterdjupet.

Se upp för skador på däcken

När du mäter slitbanan ska du leta efter skador eller insjunkna områden. Dessa är små hål eller gropar som har formats i slitbanan. De kan tyda på felaktig hjulinställning eller andra problem med fordonet. Uppsök din närmsta däckåterförsäljare om du konstaterar däckskador.

Se även upp för utbuktningar i däckens slitbana eller sidvägg. Dessa gör körningen mycket osäker. Du måste skaffa ett nytt däck.


Hitta återförsäljare

Däcktryck

Däcktryck

Vår guide till att mäta däcktryck.

Läs mer här

Justering av hjulens åtdragningsmoment

Justering av hjulens åtdragningsmoment

Behovet av att justera åtdragningsmomentet efter ett hjulbyte.

Läs mer här

Balansera däcken

Balansera däcken

Eliminera vibrationer och undvika slitage i förtid.

Läs mer här