Produkter för personbilar / Van / 4x4

Förvara däck

Förvara däck

Så här förvarar du däck på rätt sätt

När årstiderna växlar måste du tänka på att byta däck till de som är lämpliga för den nuvarande årstiden. Oavsett om du byter till vinterdäck eller sommardäck är det viktigt att däcken som inte används förvaras på rätt sätt.

Du kan låta en expert byta däcken, eller så kan du byta dem själv hemma i garaget. Men vad gör du när däcken är avtagna? Det är mycket viktigt att du förvarar däcken på rätt sätt efter att de har tagits av. Det är faktiskt mycket viktigare än vad många tror.

Om du inte hanterar och förvarar däcken på rätt sätt kan deras egenskaper förändras. Livslängden kan förkortas. De kan till och med försämras så kraftigt under förvaringen att däcken helt måste bytas ut. Men om du hanterar och förvarar dem på rätt sätt kan de användas utan problem i flera år – vilket gör att du sparar mycket pengar.

Följ vår enkla guide för förvaring så att du kan utnyttja däckens fulla potential:

1. Rengör däcken

Använd lite tvättmedel, vatten och en däckborste och rengör däcken innan du förvarar dem. Detta rensar bort all smuts från den gångna årstiden. Rengör även hjulen om du förvarar däcken monterade på dem. Se till att de är helt torra innan du genomför nästa steg.

2. Behandla dem inte

Det här steget handlar mer om vad du inte ska göra än vad du måste göra. Däck behöver ingen typ av behandling eller ytpolering före förvaring. Sammansättningen för däcken är framtagen för att stå emot sprickor till följd av ozon och annan påverkan från miljön. Behandlings- och poleringsprodukter kan förkorta snarare än förlänga däckens livslängd.

3. Stoppa dem i påsar

Skaffa en stor, lufttät påse för varje däck. Använd till exempel lövsäckar för park- och trädgårdsarbete. Se till att säcken (och däcket) är fri från fukt och töm sedan säcken på så mycket luft som möjligt (använd dammsugare!) och tejpa igen den. Den lufttäta miljön minskar mängden olja som avdunstar från gummisammansättningen. Det finns också särskilda däckställ och däcksäckar som kan användas. Med dessa blir det lättare att transportera och förvara däcken, och att hålla dem fria från smuts och damm. Dessa verktyg är dock inte lufttäta. Om du vill använda dem ska du först stoppa däcken i påsar så som nämns ovan, och därefter lägga dem i däcksäckarna.

4. Undvik sol

UV-strålar och solvärme kan orsaka skador på gummi. Däcken ska förvaras oåtkomligt för direkt solljus. 

5. Välj en bra plats

Däck ska aldrig förvaras i öppna utrymmen, även om de ligger under ett skyddstäcke, oavsett om temperaturen är hög eller låg. Förvara dem på en sval, torr och någorlunda ventilerad plats – och naturligtvis inte i direkt solljus. Det mest lämpliga är en källare eller en annan plats med stadig temperatur och luftfuktighet. Om det finns en värmekälla i rummet måste däcken skyddas från denna. Temperatur, kondens och luftfuktighet varierar för de flesta garage, skjul och vindar. Sådana variationer är inte bra för däcken.

6. Se till att däcken inte kommer i kontakt med kemikalier

Den kemikalie som är allra farligast: ozon. Den är särskilt skadlig för däck. Elmotorer som använder kontaktborstar genererar ozon. Sådana inkluderar:

 • Generatorer
 • Kompressorer
 • Ugnar
 • Kontakter
 • Slampumpar
 • Centraldammsugare

Se till att dessa apparater inte finns på förvaringsplatsen. Följande ska också undvikas:

 • Lösningsmedel
 • Bränslen
 • Smörjningsmedel

7. Skydda det vita gummit

Har du däck med vita sidor eller andra vita delar (t.ex. bokstäver)? Om du inte vill förvara däcken i påsar måste du förvara dem med de vita sidorna mot andra vita sidor, och de svarta sidorna mot andra svarta sidor. Varför är det så? Det svarta gummit på den vita sidan har en annan sammansättning än det svarta gummit på den motsatta sidan. Ett lager av svart gummi som inte smetar av sig används på däckets vita sida för att förhindra att olja läcker från de svarta till de vita områdena och därmed orsakar missfärgning. På den svarta sidan används vanligt gummi. Du måste därför förvara svart mot svart och vitt mot vitt så att de vita sidorna fortsätter vara vita och inte får märken.

8. Ställa, stapla eller hänga?

Det finns tre alternativ när det kommer till att förvara däck:

 • Ställa dem upprätt.
 • Lägga dem på sidan och stapla dem.
 • Hänga upp dem på krokar eller stänger.

Det bästa alternativet är att ställa dem upprätt, eftersom detta sliter minst på däcken. Om du måste lägga dem på hög får du inte stapla dem för högt. Se till att stapeln inte välter och däcken skadas. Är däcken monterade på fälgar? I detta fall är stapling det bästa alternativet. Ett annat bra alternativ för däck på fälgar är att hänga dem på krokar eller däckstänger. Häng aldrig upp däck som inte är monterade eftersom detta kan skada dem eller deras form.

Däck har en begränsad livslängd. Men dessa tips förlänger deras livslängd. Och kom ihåg: Det rekommenderas att du låter en expert kontrollera däcken innan de monteras på fordonet igen, så att körningen blir så bra som möjligt under den kommande årstiden.

Hitta återförsäljare

Däcktryck

Däcktryck

Vår guide till att mäta däcktryck.

Läs mer här

Justering av hjulens åtdragningsmoment

Justering av hjulens åtdragningsmoment

Behovet av att justera åtdragningsmomentet efter ett hjulbyte.

Läs mer här

Balansera däcken

Balansera däcken

Eliminera vibrationer och undvika slitage i förtid.

Läs mer här