Produkter för personbilar / Van / 4x4

Kvävgas i däck

Kvävgas i däck

Vilka är fördelarna med kvävefyllda däck?

Visste du att det är möjligt att pumpa däck med kväve i stället för luft? Allt fler däckhandlare och verkstäder erbjuder detta alternativ och det har blivit populärt bland dem som gillar att köra. Men vad är den verkliga fördelen med att ha kvävefyllda däck på dina hjul? Är inte det en teknik som är specifik för racerbilskörning? Läs vidare så får du veta.

Vi gillar att påminna våra kunder om att Continental utformar och konstruerar däck för att de ska kunna köra många mil med utmärkt prestanda. Fast fordonsägaren har även ett ansvar att kontrollera däcken då och då. Vidare, så är den enklaste regeln för långsiktig däckskötsel att bibehålla rätt däcktryck.

Temperaturförändringar påverkar däcktryck

Tillverkaren av din bil specificerar det optimala däcktrycket. Dessa uppgifter står antingen i fordonshandboken eller på insidan av förardörren. Continental rekommenderar att däcktrycket kontrolleras minst en gång varannan vecka (i synnerhet före en lång bilresa).

Så var kommer kväve in i bilden? Jo, alla gaser beter sig på så vis att de expanderar vid uppvärmning och drar ihop sig när de kyls ner, och ingenstans är detta så tydligt som med gaserna i ett däck.

Däcktrycket stiger och faller i överensstämmelse med temperaturförändringarna. Varje skillnad på 12 °C innebär en förändring med 1 PSI (pund per kvadrattum). Av den anledningen är det bättre att kontrollera däcktrycket tidigt på morgonen innan solvärmen (eller värme som alstras genom körning) får temperaturen att stiga. Mätningar som görs när lufttrycket är kallt blir mer exakta.

I detta scenario är kvävefyllda däck fördelaktiga eftersom kvävgas inte bidrar till fuktbildning eller förbränning. Jämfört med omgivningsluften – som innehåller cirka 78 % kväve, 21 % syre samt diverse gaser – är rent kväve en trög, ej antändlig gas. Enkelt uttryckt är det torr luft där syret avlägsnats helt.

Kväve i mycket specialiserad däckanvändning

Tack vare dessa tröga egenskaper är däck fyllda med kväve fördelaktiga för mycket specialiserad användning i krävande miljöer, t.ex. inom luftfart, gruvdrift eller bygg- och anläggningsarbeten.

Torrt kväve minskar däcktrycksvariationerna, så kvävefyllda däck används även i professionella racerbilstävlingar, där även minsta lilla förändring av trycket kan påverka väghållningen vid extrema hastigheter för fordon med mycket hög prestanda.

Nu är det dags för den stora frågan: Är kväve rätt för dina däck? Faktum är att det inte är nödvändigt att pumpa däcken på en personbil med kväve för normalt dagligt bruk. Det kan till och med anses vara ett lättsinnigt slöseri med pengar.

Det ska klart och tydligt påpekas att det inte är skadligt att pumpa däck med kväve. Dessutom förblir PSI-värdet stabilt på lång sikt. (Däck fyllda med vanlig luft tappar tryck en aning snabbare p.g.a. genomträngning).

För det mesta innebär dock kväve inte någon skillnad när det gäller en tryckförlust till följd av punkteringar, kanttrådsläckage, ventilläckage eller andra mekaniska läckage. Det finns ingen märkbar fördel jämfört med luftfyllda däck och detta inbegriper prestandafaktorer som rullmotstånd, bränsleekonomi och att däck åldras.

Vikten av att regelbundet kontrollera däcktrycket

För att betona poängen än en gång: Kontrollera pumptrycket i dina däck regelbundet. Om trycket ligger under tillverkarens rekommendation måste däcket åter pumpas till rätt däcktryck – antingen med luft eller med kväve, om du föredrar det.

För din säkerhet ska du inte köra med däck som är för löst eller för hårt pumpade. Det kan ge upphov till för hög belastning och värmeutveckling och leda till katastrofala däckfel och risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

Om du är osäker ska du se efter i fordonshandboken för fullständiga uppgifter om rekommenderad maximal belastning. Överväg också att investera i ett övervakningssystem för däcktryck (TPMS) så att du kan vara helt lugn.

Hitta återförsäljare

Däcktryck

Däcktryck

Vår guide till att mäta däcktryck.

Läs mer här

Övervakningssystem för däcktryck (TPMS)

Övervakningssystem för däcktryck (TPMS)

Hur ett inbyggt TPMS kan öka körsäkerheten genom att eliminera en vanlig orsak till olyckor.

Läs mer här

Kontrollera däckens mönsterdjup

Mätning av mönsterdjup

Därför bör du kontrollera mönsterdjupet regelbundet.

Läs mer här