Produkter för personbilar / Van / 4x4

Däcktryck

Däcktryck

Varför du bör kontrollera däcktrycket en gång i månaden

Snabba fakta: Så här kontrollerar du däcktrycket

  • Du får en exaktare avläsning om du kontrollerar trycket när däcken är kalla.
  • Läs i din fordonshandbok vilket tryck som rekommenderas för bak- resp. framdäck.
  • Använd en tillförlitlig däcktrycksmätare antingen hemma eller på ett tankställe.
  • Läs av PSI (pounds per square inch) på varje däck och jämför med fordonshandboken.
  • Justera trycket uppåt eller nedåt enligt det rekommenderade området, räkna även med fordonets last.

Varför är korrekt däcktryck viktigt?

Många olyckor beror på däck med för lågt tryck. Om du inte redan gör det, är det dags att börja kontrollera dina däck varje månad. Däcken kommer att hålla längre, du spara pengar och du kan rädda liv.

Går det inte bra med några månaders mellanrum? Nej, det gör det inte. Det finns många anledningar till att du bör kontrollera däcktrycket varje månad.

Spara pengar. Däcken slits snabbare om de har för lågt tryck, och de slits ojämnt om de är för hårt pumpade – så i båda fallen måste du köpa nya däck oftare. Rätt skötsel stabiliserar däckets struktur och kan förlänga den genomsnittliga livslängden för ett däck med otroliga 7 500 km. Du sparar även bränsle: om däckens tryck är för lågt förbrukar fordonet mer bränsle per körd kilometer och uppnår därmed färre körda kilometer per liter.

New content item

Få en bekvämare färd. Däck som är fyllda på rätt sätt påverkar fordonets följsamhet samt dess hantering och prestanda. Vilket för oss till nästa punkt.

Säkerheten först. Om däcken är för lite eller för hårt pumpade kommer köregenskaperna att påverkas. Egenskaperna blir instabila och långsamma om däcken har för lågt tryck och farligt om de har för hårt tryck, särskilt vid snabb kurvtagning. Stoppsträckan, bromsgreppet och riktningsstabiliteten blir i samtliga fall påverkade. Om däcktrycket är för lågt förlängs bromssträckan och vattenplaning kan lättare uppstå. Däcken kämpar för att hålla sig på vägen och värme byggs upp, däcken blir mer känsliga för skador, vilket gör att punkteringar lättare inträffar och det i sin tur ökar risken för en allvarlig olycka.

Tänk på miljön. Om däcken på din bil har ett tryck som endast är 0,3 bar för lågt så ökar rullningsmotståndet, vilket gör att fordonet förbrukar cirka 1,5 procent mer bränsle och därför släpper ut mer koldioxid. Rätt däcktryck ger en perfekt balans mellan maximal säkerhet och bränsleekonomi. Däcken håller längre och du kommer att minska ditt koldioxidavtryck.

Hur kontrollerar jag däcktrycket: I 5 steg

Däcktryck uttrycks i bar. Det är baserat på fordonets vikt och storlek, och det är viktigt att ha exakt det tryck som fordonstillverkaren rekommenderar. Detta kommer att garantera säkerhet och optimala prestanda.

Kontrollera trycket varannan till var fjärde vecka och alltid innan du åker längre sträckor eller om du har extra tung last.

Kalla däck. Du får en mer exakt mätning om du kontrollerar trycket när däcken är kalla, innan utomhustemperaturen stiger och däcken utsätts för direkt solljus. Om utomhustemperaturen stiger med 5,5 grader ökar lufttrycket i däcken med 0,07 bar. På vintern och i vissa klimat kan däcktrycket sjunka med upp till 0,3 bar.

Ta fram handboken. Identifiera tillverkarens rekommenderade tryck för fram- och bakdäcken på just din bil. Detta är den minsta mängd lufttryck i kalla däck som krävs för fordonet. Du kommer troligen att se två nummer, ett för normal användning och ett för full belastning, och det kan till exempel stå ”2,4 bar”. Uppgifterna finns antingen i handboken i bilen, inuti tanklocket eller på dörrposten på förarsidan. Om du kan inte hitta dem ska du kontakta återförsäljaren, tillverkaren eller en kvalificerad fackman.

Mätaren. Använd en tillförlitlig, exakt däcktrycksmätare antingen hemma (finns hos återförsäljare av biltillbehör) eller på en bensinstation (däcktrycksmätare kan användas kostnadsfritt). Mätare är antingen batteridrivna och digitala eller av en mer traditionell mekanisk typ.

Kontrollera däcktrycket. Ta bort locket från däckets luftventil och lägg det på ett säkert ställe. Placera mätaren på ventilöppningen och tryck hastigt och kraftfullt nedåt tills det väsande ljudet av läckande luft upphör. Mätaren kommer att visa en avläsning i bar. Jämför den med tillverkarens rekommendationer.

tire_pressure_adjust

Justera trycket. Om det avlästa värdet är över rekommendationen trycker du in ventilen för att släppa ut lite luft. Du kan behöva göra detta några gånger tills mätaren visar rätt avläsning. Om värdet är under rekommendationen ska du använda en luftkompressor (finns på bensinstationen om du inte har en egen) och fylla däcket med luft till rätt nivå. Skruva tillbaka ventillocket ordentligt och upprepa processen med de tre återstående däcken, plus reservdäcket.

Video: Hur man kontrollerar bilens däcktryck

Att köra med rätt däcktryck förbättrar däckprestandan, gör att däcket håller längre och ökar antalet kilometer. Vi har tagit fram denna praktiska instruktionsvideo där bilexperten och TV-presentatör Jonny Smith förklarar hur du kontrollerar ditt däcktryck.

Start
Tire pressure

Den senaste tekniken för däcktryck

Continental har utvecklat ett övervakningssystem för däcktryck (TPMS). Det fungerar tillsammans med hjulsensorer och bromssystem för att varna föraren om låga däcktrycksnivåer via en lampa på bilens instrumentbräda.

Denna ovärderliga säkerhetsfunktion hjälper också till att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläpp och förlänger bilens optimala livslängd och prestanda.

Men även om bilen är utrustad med TPMS behöver du fortfarande kontrollera däcktrycket varannan till var fjärde vecka för att säkerställa en bättre och säkrare körupplevelse. 

Hitta återförsäljare

Övervakningssystem för däcktryck (TPMS)

Övervakningssystem för däcktryck (TPMS)

Hur ett inbyggt TPMS kan öka körsäkerheten genom att eliminera en vanlig orsak till olyckor.

Läs mer här

Kvävgas i däck

Kvävgas i däck

Vilka är fördelarna med kvävefyllda däck? Svaret kan förvåna dig.

Läs mer här

Kontrollera däckens mönsterdjup

Mätning av mönsterdjup

Därför bör du kontrollera mönsterdjupet regelbundet.

Läs mer här