Produkter för personbilar / Van / 4x4

Däckreparation

Däckreparation

Vad du får och inte får reparera på ett punkterat däck

Snabba fakta: När ett däck inte längre går att reparera

 • Mönsterdjupet är mindre än 1,6 mm, vilket är den lagstadgade gränsen.
 • Gummit är sprucket, slitet eller i dåligt skick.
 • Om storleken på punkteringen är mer eller lika med 6 mm i diameter.
 • Om punkteringen är placerad utanför slitbanans yta och i sidoväggen.
 • Däckets konstruktion har påverkats eller det finns skador på grund av att det körts med punktering.
 • Av säkerhetsskäl rekommenderar Continental att alltid byta ut ett däck istället för att reparera det.

Okej, så du har en punktering på ett eller flera av dina däck. Det händer ibland. Det är möjligt att reparera däcket i stället för att köpa ett nytt däck, men föraren måste ha full kännedom om vad som är tillåtet att reparera enligt lag.

I de flesta länder finns det ganska strikta definitioner i lagstiftningen om klassificeringen av reparationsmaterial och hur många reparationer som är tillåtna på ett och samma däck. Sådana föreskrifter är nödvändiga för att garantera säkerheten för alla vägtrafikanter.

Sammanfattningsvis är däckreparation inte tillåtet när:

 • Mönsterdjupet är lägre än den lagliga gränsen på 1,6 mm.
 • Däckets grundstruktur har skadats eller om skador har uppstått för att däcket har använts trots punktering.
 • Gummit har spruckit, är slitet eller har försämrats.
 • Skador har uppstått till följd av ett externt föremål.
 • Korderna har exponerats.
 • Det finns tecken på tidigare, felaktiga reparationer.

Var exakt punkteringen finns är också en avgörande faktor. Enligt lag måste området där däcket repareras ligga inom de mellersta tre fjärdedelarna av slitbanan, även kallat ”området för mindre reparationer”.

Dessutom är en reparation inte tillåten om storleken på hålet är mer än eller lika med 6 mm i diameter. Förare har i detta fall inget annat val än att köpa ett nytt däck.

Får man reparera punkteringar i sidoväggen?

Kort svar: nej. Långt svar: en punktering som ligger utanför området för mindre reparationer får inte repareras eftersom den ligger för nära sidoväggen.

Anledningen till att sidoväggen inte får repareras är mycket enkel. När däcket används utsätts sidoväggen för ett starkt tryck. Alla försök att reparera det här området riskerar att försvaga däckets grundstruktur.

En annan faktor är att sidoväggen är den del i däcket som utsätts för den största böjningen. En reparationslapp som har satts fast på denna plats kommer troligtvis inte att sitta kvar särskilt länge, och däcket kommer att gå sönder på nytt.

Ytterligare en sak angående sidoväggen som är viktig att tänka på är att du bör undvika att köra på ett punkterat däck om du vill kunna reparera det. Däcktrycket upprätthåller däckets form under körningen. När trycket försvinner kläms däckets sidovägg mellan fälgen och vägen, vilket leder till att skadorna sprider sig utanför området för mindre reparationer om du fortsätter att köra.

Med andra ord bör du inte köra på ett däck utan luft när punkteringen är inom området för mindre reparationer (och därför kan repareras). Däckets sidovägg kan utsättas för ytterligare skador som gör att det inte längre kan repareras. Ett bättre tillvägagångsätt är att låta bilen bogseras eller att byta ut det punkterade däcket mot ett reservdäck tills du kommer till närmaste verkstad.

Hitta återförsäljare

Byte av däck

Byte av däck

Hur lång tid kan däck användas innan de behöver bytas?

Läs mer här

Däckskada

Däckskada

Låt oss diagnostisera problemet.

Läs mer här

Kassering av däck

Kassering av däck

Läs om hur förbrukade däck återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer här