Produkter för personbilar / Van / 4x4

Däckmärkningar

Däckmärkningar

Förstå märkningarna på däckets sidovägg

Det finns ett antal användbara uppgifter som står på däckets sidvägg. För fordonsägaren kan däckmärkningen verka förvirrande vid en första anblick. De få symbolerna innehåller en stor mängd information. Namnet på däckmodellen finns naturligtvis där och talar sitt tydliga språk, men det finns mycket mer att hämta. Det finns även en siffra och bokstäver som beskriver lastindex, hastighetsklass, däckdimension, konstruktion och mycket mer. Men däckbeteckningen innehåller all nödvändig information som du behöver. Vi förklarar varför det finns däckmärkningar, hur du kan läsa av märkningarna korrekt och vad de säger om dina däck. 

Var hittar du all viktig information om bildäck?

Även om inte alla möjliga däckbeteckningar står på däcken, står alla relevanta mått och kriterier för om ett däck är lämpligt för ett fordon på däckets sida. Om man däremot letar efter alla däckdimensioner som är tillåtna för ett fordon kan det vara bra att ta en titt i registreringsbeviset. Varför är det viktigt att förstå märkningarna? Eftersom bildäck skiljer sig åt beroende på olika egenskaper och kriterier och märkningen samtidigt indikerar om däcket är lämpligt för ett visst fordon eller inte. Men vad betyder egentligen uppgifterna på däckets sidvägg på bildäck?
För att ta reda på vilken däckstorlek som är tillåten för din bil måste du titta på däckbeteckningen på sidväggen. Ytterligare möjliga däckstorlekar finns på fordonets registreringsbevis.

Exempelvis kan beteckningen 205/55R16 stå på däcket. Denna märkning står för en nominell bredd på däcket på 205 mm, ett nominellt storleksförhållande på 55 % (förhållandet mellan däckprofilen och nominell bredd, H/S).

Däckprofilen anges i procent. Det är förhållandet mellan sidväggens höjd och däckbredden. Detta värde räknas ut genom att höjden på däckets avsnitt divideras med bredden. Med andra ord, om ett däck har storleksförhållandet 55 innebär detta att däckets profilhöjd är 55 % av dess bredd.

Fälgdiametern bestäms från fälgkant till fälgkant, dimensionen anges vanligtvis i tum – i detta fall är den 16 tum.

Däckmärkningen R, som står före uppgiften om fälgdiameter, betyder att detta däck är ett radialdäck. Andra exempel är ”B” för ”biaslagerkonstruktion” eller ”D” för ”diagonalkonstruktion”. Radialdäck är i dag de vanligaste bildäcken. De kallas ”radialdäck” eftersom däckens interna kordtrådar är orienterade i radiell riktning, från den ena däckfoten till den andra, i rät vinkel mot däckets rotation.

Numera rullar radialdäck på våra vägar. Radialdäcket har fått sitt namn till följd av konstruktionen. Kordtrådarna i däckstommen är fästa i rät vinkel mot körriktningen och består av flera vävnadslager i nylon- och stål som dämpar vibrationer och stötar riktigt bra. Det är inte lagligt att använda radial- och diagonaldäck samtidigt.

De flesta personbilsdäck har belastningsindex (BI) som sträcker sig från 75 till 105, där varje numeriskt värde motsvarar en viss lastkapacitet. Lastkapaciteten för varje värde beskrivs i ett lastindexdiagram som finns i fordons- eller däckdokumentationen. Belastningsindex (även lastindex, load-index eller LI-värde) anger hur tungt ett däck maximalt får belastas. Men däckets belastningskapacitet beror också på däcktrycket och körhastigheten. Den maximala belastningen får under inga omständigheter överskridas. Om den gör det kan däcket lätt skadas. Belastningsindexet kan avläsas både på däcket och på del 1 av registreringsbeviset.

På själva däcket följs däckstorleken av driftbeskrivningen, till exempel 91V. Enligt lastindextabellen står siffran 91 för en maximal belastningskapacitet på 615 kg.

Med vilken tillåten maxhastighet din bil får framföras framgår av en bokstav. Det är hastighetsindex, som kan avläsas från en tabell där maxhastigheterna för alla däck är fastlagda (den så kallade hastighetsindextabellen). Vid en däckidentifiering på 91V står hastighetsindex V enligt tabellen för en maxhastighet på 240 km/h.
Maxhastigheten indexeras alfabetiskt. A betecknar den lägsta och Y den högsta hastighetsklassen.

Förutom maxhastighet ger bokstaven även information om körkomfort, grepp, slitage och kurvstabilitet. Däck med högre index ger i allmänhet bättre grepp och högre bromseffekt, men slits eventuellt snabbare och ger mindre prestanda vid kyla. Därför är V-, Z-, W- och Y-indexerade däck vanligtvis bättre lämpade för sport- och högpresterande fordon.

I Sverige måste sommardäck som klarar bilens teoretiska toppfart användas.

Fordonsägaren kan hitta däckets ålder på sidoväggen.

DOT-numret ger information om tillverkare, däckstorlek, varumärke och däckålder. De två första siffrorna eller bokstäverna i DOT-numret anger tillverkarens fabrik (även känd som plant code). De efterföljande siffrorna står för size code, storleken på däcket. De efterföljande siffrorna är valfria och tillverkarberoende och utgör en tillverkarspecifik kod, med vilken varumärket kan avläsas. Däckets ålder kan också avläsas på sidoväggen. Den står på slutet av DOT-numret ("Department of Transportation"). De sista fyra siffrorna anger däckets tillverkningsdatum, exakt på veckan. De två första av dessa siffror indikerar produktionsveckan (intervallet varierar således från "01" till "53"). De två sista siffrorna står för produktionsåret (exempel: Ett däck märkt "DOT XXXXXXX2714" tillverkades under vecka 27 år 2014).

Däckets ålder är en avgörande säkerhetsfaktor. Därför bör däcken bytas ut senast efter tio år – det gäller både för sommardäck och vinterdäck. Däckskador kan dock också uppstå tidigare, till exempel på grund av felaktig förvaring. Därför bör sex år gamla däck regelbundet kontrolleras av en verkstad med avseende på ålderssprickor och skador.

Exempel: Dechiffrera däckmärkning

Du har nu läst en hel del om däckmärkningar. Slutligen sammanfattar vi för dig vad däckmärkningarna står för och visar med hjälp av ett exempeldäck hur du kan identifiera beteckningarna på dina däck korrekt. Vårt mål är att skapa däck med säkerhet i fokus och samtidigt erbjuda full prestanda.
Låt oss börja med följande sekvens av däckmärkningar som exempel: 225/45 R 18 95 H.

Däckets bredd

Den första siffran som visas i sekvensen är ”225”. Detta nummer anger den nominella bredden på däcket (i millimeter) från den ena sidoväggen till den andra.

Storleksförhållande

Nästa siffra i sekvensen, efter snedstrecket, är ”45”. Detta nummer anger däckets storleksförhållande – vilket i grunden innebär höjden av däckprofilen utåt från fälgen, i form av procentandelen av däckets bredd. Detta värde räknas ut genom att höjden på däckets avsnitt divideras med bredden. Med andra ord, om ett däck har storleksförhållandet 45 innebär detta att däckets höjd är 45 % av dess bredd.

Konstruktion

Nästa del i däckmarkeringens sekvens är inte en siffra, utan en bokstav. Denna bokstav anger vilken typ av konstruktion som använts för stommen, som i detta fall är ”R” för ”radialkonstruktion”. Andra exempel är ”B” för ”biaslagerkonstruktion” eller ”D” för ”diagonalkonstruktion”.

Radialdäck är i dag de vanligaste bildäcken. De kallas ”radialdäck” eftersom däckens interna korder är orienterade i radiell riktning, från den ena däckfoten till den andra, i rät vinkel mot däckets rotation.

Fälgdiameter

Siffran ”18” i exemplet motsvarar diametern för hjulets fälg i tum.

Lastindex

Siffran efter fälgdiametern anger lastindex. I exemplet är ”95” koden för den högsta belastningen ett däck tål när det är helt uppumpat. Passagerardäck har lastindex som sträcker sig från 75 till 105, där varje numeriskt värde motsvarar en viss lastkapacitet. Lastkapaciteten för varje värde beskrivs i ett lastindexdiagram som finns i fordons- eller däckdokumentationen. Mer information om lastindexet.

Hastighetsklass

Sekvensen avslutas med hastighetsklassen. En bokstav, från A till Z, anger hastighetsklassen. Varje bokstav anger den högsta hastigheten som däcket kan upprätthålla inom den rekommenderade lastkapaciteten. I exemplet motsvarar ”H” en högsta hastighet på 209 km/h. Även om ett däck kan användas vid denna hastighet får förare inte överskrida de lagstiftade hastighetsgränserna. Läs vår guide om hastighetsklasser.

Ytterligare märkningar

Ytterligare bokstäver och symboler kan också finnas på sidoväggen, efter den första informationssekvensen.

I exemplet anger de följande:

7) Självbärande däck: Med ett extra punkteringsskydd som vi kallar SSR-däck. Detta däck fortsätter att köra även med fullständigt tryckförlust tack vare förstärkta däckväggar. 

8)  Beteckning för originalutrustning: Däck är ett Original-Equipment-däck från Mercedes med run-flat egenskaper (MOE)

9) M+S beskriver att däcket är kan vara lämpligt för lera och snö

10)-12) DOT code: Uppfyller den amerikanska transportstyrelsens säkerhetsstandarder för motorfordon (Department of Transportation, DOT). Däckens (11) tillverkningsvecka är den 36:e veckan under (12) tillverkningsår 2016.


Ytterligare märkningar på däcket

Som framgår från vår översikt finns det andra viktiga märkningar på däck.

För det första finns det ï bland en föreskriven rotationsriktning, som märker däck med en speciell profil med en pil i kombination med begreppen "Rotation" eller "Direction" och anger i vilken rotationsriktning däcket måste monteras. Däckens rotationsriktning är särskilt viktig, för om ett däck monteras från fel sida kan däckprofilen inte avleda vattnet korrekt vid dåligt väder. I andra fall har vissa däck märkningen "Outside" för att tydligt identifiera vilken sida som måste monteras utåt på däck med asymmetrisk mönsterdesign.

De flesta däck är märkta med "Tubeless" eller "TL" och indikerar därmed att däcket är "slanglöst". Som regel är bildäck med några få undantag slanglösa. "Runflat" är en speciell typ av slanglösa däck. De är punkteringsfria däck och kan fortsätta att köras i händelse av skada. Ett Runflat-däck kan köras i upp till 80 km med en hastighet på 80 km/h och därmed göra det möjligt för dig att köra till närmaste verkstad. Tillverkare använder olika koder för att markera sina punkteringsfria däck. På äldre Continental-däck finns fortfarande koden "CSR" (ContiSupportRing), men den har sedan år tillbaka ersatts av koden "SSR" (Self Supporting Runflat) för den nya tekniken med självbärande runflat-däck.

M+S står för lera och snö (eng. mud and snow) är en äldre beteckning som inte fyller någon viktig laglig funktion idag. Enligt en ny förordning måste alla vinterdäck tillverkade från och med den 1 januari 2018 vara försedda med en "Alpine"-symbol, ett bergspiktogram med tre spetsar och en snöflinga.

Däck har en slitageindikator som är märkt med "TWI" (eng. tread wear indicator). TWI präglas in på flera ställen på däcket och därigenom kan man lätt kontrollera mönsterslitaget på de huvudspår som befinner sig på samma höjd. Om mönsterdjupet är nerslitet till mer än det minst lagliga 1,6 mm för sommardäck eller 3 mm på vinterdäck på så sätt vet du att körning inte längre är tillåten och det är dags att köpa nya däck till din bil.

Fordonstillverkare satsar på individualisering och optimering av sina fordon och utvecklar så kallade OE-däck i samarbete med Continental. En speciell symbol används ibland för att märka OE-däck. "OE" är en förkortning för det engelska uttrycket Original Equipment och indikerar att däcken uppfyller tillverkarens specifikationer och rekommenderas för en specifik modell. Utvecklingsprocessen löper parallellt med fordonets utveckling. Däcken monteras på fabriken och är optimalt anpassade till motsvarande modell och chassi.

Hitta ditt däck

Den snabbaste vägen till det perfekta däcket.

Däckkomponenter

Däckkomponenter

En titt på insidan av de komponenter som ett modernt däck består av.

Läs mer här

Däckproduktion

Däckproduktion

Från gummiträdet till vägen.

Läs mer här

Vilken däckstorlek passar min bil?

Däckstorlek

Att välja rätt däckstorlek för din bil.

Läs mer här