Produkter för personbilar / Van / 4x4

Montera däck

Montera däck

Hur ett däck monteras

Grattis, du har skaffat en ny uppsättning däck! Att montera nya däck på hjulen på din bil är en okomplicerad procedur när den görs korrekt och säkert av en kvalificerad yrkesperson. I det här avsnittet förklarar vi vad denna process innebär på din lokala gummiverkstad eller bilverkstad.

Vem kan montera däck?

Objektivt sett skulle du kunna försöka göra detta själv. Förutom dina nya däck skulle följande verktyg behövas: ett däckjärn, en domkraft, pallbockar, en däckspridare och en däckpump. Men även om du har rätt verktyg och utrustning till hands kommer det att ta mycket längre tid för dig att montera nya däck än för en yrkesperson. Bara att ta bort ett enda däck från ett hjul kan vara en utmaning.

Om farorna med felaktig montering

Ett felaktigt monterat däck kan skadas och explodera. Den energi som frigörs vid en explosion skulle kunna leda till trafikolyckor med fordonsskador och allvarliga personskador. Det är därför som är det är av största betydelse att däcken monteras av en erfaren tekniker som vidtar de nödvändiga försiktighetsåtgärderna och endast använder godkända monteringsverktyg och smörjmedel.

Ta av hjulet från fordonet

Steg 1: Ingen bör sitta i bilen, motorn ska vara avstängd och handbromsen åtdragen. Däckmontören börjar med att lossa slagmuttrarna på alla fyra hjulen med ett fälgkors. Men montören tar inte bort dem än.

Steg 2: Sedan lyfts bilen på en hydraulisk domkraft så att inget av de fyra hjulen vidrör underlaget.

Steg 3: Nu avlägsnar montören slagmuttrarna helt vilket gör det möjligt att ta av alla hjul.

Montera däcket på hjulet

Steg 1: Montören skruvar loss och tar bort ventilinsatsen från det gamla däcket för att släppa ut pumptrycket. När all luft strömmat ut avlägsnar montören det gamla däcket från fälgen med ett specialverktyg som kallas däckspridare. Det låter montören lossa däckets sidovägg och kanttråd från fälgen.

Steg 2: Det nya däckets diameter ska motsvara fälgens diameter och det ska vara godkänt för användning med fordonet. Fälgar ska vara av rätt storlek, i perfekt skick och fria från rost. De får inte vara skadade, deformerade eller slitna.

Steg 3: Vid montering av slangdäck väljer montören att använda nya innerslangar. Det beror på att slangar tänjs vid användning och det finns risk för att det bildas veck i gamla slangar. En återvunnen innerslang kan plötsligt brista.

Alternativt, om slanglösa däck monteras, ska de alltid vara utrustade med nya ventiler. Vid användning av gummiventiler för slanglösa däck – de kallas ibland snap in-ventiler – ska tillverkarens instruktioner följas i första hand. För vissa däckspecifikationer behövs även ett ventilstöd. Detta är en stopplugg på själva fälgen eller navkapseln som säkerställer att ventilerna inte bryts av vid höga hastigheter.

Steg 4: Montören fortsätter med däckets kanttrådar och bestryker dem och fälgen med lämpligt smörjmedel enligt tillverkarens rekommendation. Sedan använder montören däckspridaren för att montera däcket på hjulet.

Steg 5: Därefter följer pumpningen av däcket. Under detta steg måste hjulet sitta fast ordentligt på en monteringsmaskin. Det är farligt att pumpa ett däck som inte är säkert fastsatt. Montören känner till detta och håller sig därför på behörigt avstånd från däcket medan det pumpas. Vanligtvis använder montören en tillräckligt lång, säkrad förlängningsslang med inbyggd tryckmätare och lutar sig inte över däcket medan det fylls med luft.

Steg 6: När däckets kanttrådar sitter korrekt på fälgkanten ökar montören däcktrycket för att åstadkomma ett fast grepp på fälgens flänsar. Detta monteringstryck bör inte överstiga mer än 150 % av det maximitryck som rekommenderas av tillverkaren eller överstiga 4,0 bar. Sedan justerar montören trycket till det drifttryck som specificerats av fordonstillverkaren.

Kontrollera riktningen för slitbanemönster

Däck avsedda att rotera i en enda riktning ska rotera i pilriktningen på sidoväggen när hjulet rullar framåt.

Det enda undantaget till denna regel rör kortvarig användning av ett reservdäck. Förare bör dock återgå till den specificerade monteringspositionen så snart som möjligt.

Vid asymmetriska däck måste monteringen vara med sidoväggen ”utanför” utsidan av fordonet, så att deras asymmetriska slitbanor kan uppnå optimal effekt.

Montera hjulet på fordonet

Steg 1: Om det gamla däcket uppvisar tecken på ojämnt slitage så kommer montören att kontrollera bilens axelgeometri och göra korrigeringar vid behov.

Steg 2: Ventiler ska monteras med ventilhattar – helst med en tätningsring – för att skydda de ömtåliga ventilinsatserna och däckets insida.

Steg 3: När navkapslar och hjulringar monteras säkerställer montören att det finns tillräcklig frigång för däckets sidovägg. Navkapseln eller hjulringen får inte under några omständigheter komma i kontakt med däcket, särskilt inte vid däck med skyddsflänsar på fälgen.

Steg 4: Efter att ha dragit åt slagmuttrarna för hand sänker montören ned bilen på underlaget med den hydrauliska domkraften.

Steg 5: Avslutningsvis, när bilen står på underlaget, drar montören åt slagmuttrarna hårdare i ett korsvis mönster.

Kostnader för att montera däck

Om du skulle besöka en däckåterförsäljare eller mekaniker för att montera dina nya däck – och det rekommenderar vi att du gör – kan kostnaden variera beroende på dina krav. Du kan till exempel köpa en ny uppsättning däck från en återförsäljare och få dem monterade på samma gång. Eller så kanske din montör lägger märke till att bilen kräver extra arbete om dina gamla däck uppvisar ovanliga tecken på slitage.

Den kanske mest kostnadseffektiva strategin på lång sikt, särskilt vad beträffar skifte mellan sommar- och vinterdäck, vore att köpa en komplett uppsättning med däck och hjul tillsammans. På så sätt kan du ta med ditt däck- och hjulpaket till din lokala bilverkstad för ett enkelt byte när årstiderna växlar. För en mindre avgift kan bilverkstaden till och med förvara din alternativa hjuluppsättning åt dig när de inte används.

Hitta återförsäljare

Användning av olika däck

Användning av olika däck

Det bästa är att montera samma däcktyp för samtliga hjullägen.

Läs mer här

Däckbyte under året

Däckbyte under året

Att välja rätt däck för rätt årstid.

Läs mer här

Däckreparation

Däckreparation

Läs om vad som är tillåtet att reparera på ett punkterat däck enligt lag, och huruvida det är bättre att köpa ett nytt däck.

Läs mer här